Drukuj

Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 3029/1, położoną w gm. Nisko, obręb 0001 Zarzecze