Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 368/1, położoną w gm. Ulanów, obręb 0003 Dąbrowica