Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 403/1, położoną w gm. Sędziszów Młp., obręb 0007 Kawęczyn Sędziszowski