Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 430/1, położoną w Tarnobrzegu, obręb 0008 Sobów