Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 4702/1, położoną w Lubaczowie, obręb 0001 Lubaczów