Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o prowadzonym postepowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 486/1, położoną w Sanoku, obręb 0003 Posada