Drukuj

Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 527/1, położoną w gm. Ostrów, obręb 0006 Ostrów