Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 548/1, położoną w gm. Majdan Królewski, obręb 0003 Komorów