Drukuj

Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 660/2, położoną w gm. Jeżowe, obręb 0009 Jeżowe