Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 921/4, położoną w gm. Strzyżów, obręb 0010 Glinik Charzewski