Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za działki nr nr 1056/2, 1056/3, 1056/6, położone w gm. Nisko, obręb 0002 Nowa Wieś