Drukuj

Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za działki nr nr: 173/2, 173/3, 173/4 , położone w gm. Sanok, obręb Posada