Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za działki nr nr 767/4, 767/3, 767/2, położone w gm. Nisko, obręb 0006 Nowosielec