Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za działki nr nr 92/2, 153/2, 2805/2, położone w gm. Kolbuszowa, obręb 14 Werynia