Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie stwierdzenia, że działka 2583/9, położona w gm. Harasiuki, obręb Huta Stara, stała się z mocy prawa własnością Powiatu Niżańskiego

Historia zmian:

  • 1 lutego 2019, godz. 10:46, użytkownik: Anna Garlak-Tyrańska