Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie stwierdzenia, że działka nr 4702/1, położona w Lubaczowie, obręb 0001 Lubaczów, stała się z mocy prawa własnością Województwa Podkarpackiego