Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie stwierdzenia, że działka nr 2427/2 położona w gm. Harasiuki, obręb Huta Stara, stała się z mocy prawa własnością Powiatu Niżańskiego

Historia zmian:

  • 1 lutego 2019, godz. 13:12, użytkownik: Katarzyna Machowska