Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie stwierdzenia, że działki nr nr 2433/2, 2563/2 położone w gm. Harasiuki, obręb Huta Stara, stały się z mocy prawa własnością Powiatu Niżańskiego

Historia zmian:

  • 1 lutego 2019, godz. 13:23, użytkownik: Katarzyna Machowska