Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia odszkodowania za działkę nr 2177/3, położoną w Nisku, obręb 0001 Nisko