Drukuj

Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia odszkodowania za działkę nr 3835/6, położoną w gm. Dzikowiec, obręb 6 Lipnica