Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji stwierdzającej, że działka nr 277/9 położona w miejscowości Huta Podgórna, gm. Harasiuki, stała się z mocy prawa własnością Powiatu Niżańskiego