Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji uchylającej decyzję Starosty Kolbuszowskiego z dnia 5 listopada 2018 r., znak: GK.6821.1.11.2018 w sprawie odmowy udostępnienia nieruchomości nr 189 o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gm. Raniżów, obręb Mazury