Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji uchylającej decyzję Starosty Kolbuszowskiego z dnia 5 listopada 2018 r., znak: GK.6821.1.12.2018, w sprawie odmowy udostępnienia nieruchomości nr 2559 o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gm. Raniżów, obręb Raniżów

Historia zmian:

  • 7 stycznia 2019, godz. 12:44, użytkownik: Anna Garlak-Tyrańska