Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji uchylającej w całości decyzję Starosty Kolbuszowskiego z 12 grudnia 2018 r., znak: GK.6821.1.2.2018