Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Starosty Jasielskiego z 31 sierpnia 2018 r., znak: GN-II.6821.3.3.2016