Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 1558/2, położoną w Narolu, obręb 0001 Narol