Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 157/1, położoną w Nisku, obręb 0002 Nowa Wieś