Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 1610/1, położoną w gm. Lubaczów, obręb 0003 Gniewczyna Tryniecka