Drukuj

Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 362/1, położoną w gm. Gorzyce, obręb 0007 Zalesie Gorzyckie