Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 465/1, położoną w gm. Sędziszów Młp., obręb 0012 Wolica Ługowa