Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 544/13, położoną w gm. Majdan Królewski, obręb 0003 Komorów