Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 64/2, położoną w Jaśle, obręb 0010 Sobniów I