Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za działki nr nr 130/1, 130/3, położone w Jaśle, obręb 0010 Sobniów I