Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za działki nr nr 8206/15, 8206/18, 82/20, 8206/21, położone w gm. Grębów, obręb 0001 Grębów