Drukuj

Ogłoszenie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowania wieczystego (IG.6840.1.1.2020)