Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. projektu: „Bezpieczeństwo dzieci i seniorów na nieoświetlonych wiejskich drogach”