Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. projektu: „BEZPIECZNA MŁODOŚĆ – program wsparcia młodzieży i poprawy bezpieczeństwa w szkołach z terenu Stalowej Woli”.