Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa podkarpackiego