Program współpracy Wojewody Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2018 r. sprawozdanie z realizacji ww. Programu

Historia zmian:

  • 26 czerwca 2019, godz. 12:14, użytkownik: Katarzyna Machowska