Drukuj

Wykaz nieruchomości położonej w Rzeszowie stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego (BGM-VI.450.1.2020.AW)