Wykaz nieruchomości rolnej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę (GN.6845.1.2019)