Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do dzierżawy (GGK.6845.7.2018)