Wykaz o przeznaczeniu do najmu na czas oznaczony nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kalnikowie (G.IV.B.6845.3.2018)