Wykaz szkół wraz z wysokością przyznanego w 2019 r. wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół oraz wskazaniem organów prowadzących te szkoły – w ramach programu „Aktywna tablica”