Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 i edycja 2020 finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Historia zmian:

  • 21 listopada 2019, godz. 12:29, użytkownik: Anna Garlak-Tyrańska