Drukuj

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 i edycja 2020 finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych