Zgłoszenia z projektem budowlanym

Zgłoszenia budowy o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2b i 19a ustawy Prawo budowlane

Lp. Data wpływu (doręczenia) zgłoszenia Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Projektowany obiekt Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu   
 
adres obiektu (rodzaj) opis obiektu

202.

21.09.2020 r.

Gmina Baranów Sandomierski ul. Gen. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski

dz. nr ewid. 2374, 2375, 3831 obręb ewid. 0010 Wola Baranowska, jednostka ewid. 182001_5 Baranów Sandomierski

Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 872 w km 10+205, 10+467 i 11+016 w m. Wola Baranowska

Decyzja wnosząca sprzeciw do zgłoszenia z dnia 18.11.2020 r.

201.

21.09.2020 r.

Gmina Baranów Sandomierski ul. Gen. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski

dz. nr ewid.  2371, 2373, 2374, obręb ewid. 0010 Wola Baranowska, jednostka ewid. 182001_5 Baranów Sandomierski

Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 872 w km 11+432, 11+628, 11+905  i 12+172 w m. Wola Baranowska

Decyzja wnosząca sprzeciw do zgłoszenia z dnia 18.11.2020 r.

200.

14.09.2020 r. 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

działka nr ewid. 8292, obręb ewid. 0103 Żołynia, jednostka ewid. 181007_2 Żołynia

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary z przekroczeniem drogi w km 27+321 w miejscowości Żołynia dz. 8292

 
199. 10.09.2020 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

działka nr ewid. 1445/2, obręb ewid. 0012 Lipa, jednostka ewid. 181805_5 Zaklików

Budowa sieci gazowej średniego cisnienia w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 855, w km 26+185. ul. Sandomierska w m. Lipa

W dniu 23.09.2020 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
198. 09.09.2020 r. 

Gmina Łańcut, 37-100 Łańcut, ul. Mickiewicza 2a

działki nr ewid. 86/17, 86/49, 1579/1 obręb ewid. 0001 Albigowa jednostka ewid. 181004_2 Łańcut

Budowa kanalizacji deszczowej, odwodnienia liniowego wraz z studnią rewizyjną i przykanalikiem, zabezpieczenia istniejących sieci teletechnicznych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 w KM 48+250 – KM 48+780 w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej „Na nowym osiedlu” zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych numer 86/3, 86/19, 86/36 w miejscowości Albigowa”

 
197. 01.09.2020 r. 

Janusz Wiernik

35-514 Rzeszów, ul. Sanocka 19

działki nr ewid. 497/1, 415/3, 76/4 obręb ewid. 215, jednostka ewid. 186301_1 Rzeszów

Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Krakowskiej

W dniu 21 października 2020 r.  nie wniesiono sprzeciwu.
196. 01.09.2020 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

działka nr ewid. 1359/1

obręb ewid. 12 Tarnobrzeg, jednostka ewid. 186401_1 Tarnobrzeg

Budowa sieci gazowej  średniego ciśnienia, pod drogą wojewódzką nr 871, ul. Sienkiewicza w Tarnobrzegu

W dniu 15 września 2020 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
195. 31.08.2020 r.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

działka nr ewid.690/5, obręb 0002 Markowa, jedn. ewid. 181005_2 Markowa

Budowa sieci gazowej śr/c w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski-Łańcut-Kańczuga-Pruchnik-Żurawica, przekroczenie drogi w km 31+696 działka nr ewidencyjny 690/5 w miejscowości Markowa.

W dniu 17 września przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
194. 28.08.2020 r.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

działka nr ewid. 3484/1, obręb 0020 Leżajsk, jedn. ewid. 180801_1 Leżajsk

Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia na części działki o nr ew.: 3484/1 położonej przy ul. Sanowej w Leżajsku w granicach pasa drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik-Leżajsk-Łańcut-Dylągówka-Szklary w km 14+467 – w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia w związku z przyłączeniem budynku handlowo-usługowego na działce nr ew.: 3483/4 przy ul. Sanowej w Leżajsku.

W dniu 14 września 2020 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
193. 27.08.2020 r. 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

działka nr ewid. 1267, obręb 0026 Biedaczów, jedn. ewid. 180804_2 Leżajsk

 Rozbudowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia w granicach pasa drogi wojewódzkiej na 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary w km 23+221 na działce nr 1267 Obr 0026 Biedaczów – w ramach rozbudowy gazociągu zasilającego średniego ciśnienia w związku z przyłączeniem budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. 1278 w miejscowości Biedaczów

W dniu 18 września 2020 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
192. 26.08.2020 r.

Polska Spółka Gazownictwa spółka z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

działka nr ewid. 7314/2, obręb 0104, jedn. ewid. 181006_2 Rakszawa

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 877 relacji Naklik – Łańcut – Szklary   w km 32+959 gazociągiem PE dn 63 mm na działce 7314/2 w miejscowości Rakszawa

W dniu 18 września 2020 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
191. 18.08.2020 r. 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.  Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 
38-200 Jasło

działka nr ewid. 699 obręb 0006 Rozbórz Okrągły

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Pruchnik – Żurawica w km 50+616,5.

W dniu 17 września 2020 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
190. 11.08.2020 r.

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl

działka nr ewid. 1440 obręb 0006 Korczowa

Budowa sieci energetycznej zasilania gwarantowanego – etap inwestycyjny E2B dla zadania pn. ,,Rozbudowa systemów ochrony technicznej granicy zewnętrznej UE w zakresie urządzeń nadzoru”.

 
189. 03.08.2020 r. 

Biuro Usług Inżynieryjno – Projektowych Jacek Ziembicki ul. Stefana Starzyńskiego 22/14, 35-506 Rzeszów

działka nr 130/1, obręb 0004 Dąbrówka, jedn. ewid.  181701_1 Sanok – M

Przekroczenie magistralą wodociągową linii kolejowej nr 108 Stróże – Krościenko w ramach zadania Budowa magistrali wodociągowej SUW Trepcza – Sanok Dąbrówka

 
188. 30.07.2020 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

działka nr ewid. 3043/8, obręb 0001, jedn. ewid. 181001_1 Miasto Łańcut

Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia  w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Pruchnik – Żurawica od km 23+555 do km 23+675 w miejscowości Łańcut, ul. Cetnarskiego na dz. 3043/8

W dniu 14 sierpnia 2020 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
187. 29.07.2020 r. 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

działka nr ewid. 3715/22, 3715/20, 3716/1 obręb 0001, jednostka ewid. 181001_1 Miasto Łańcut

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogi krajowej nr 94 Zgorzelec – Korczowa w km 614+410-614+450 w miejscowości Łańcut na działkach nr ewid. gr. 3715/22, 3715/20, 3716/1

W dniu 18 sierpnia 2020 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
186. 28.07.2020 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

działka nr ewid. 1012 i 812/2, obręb ewid. 0012 Lipa, jednostka ewid. 181805_5 Zaklików

Budowa sieci gazowej średniego cisnienia w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 855, w km 28+216. ul. Sandomierska w m. Lipa

W dniu 25 sierpnia 2020 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
185. 28.07.2020 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

działka nr ewid. 1445/2, obręb ewid. 0012 Lipa, jednostka ewid. 181805_5 Zaklików

Budowa sieci gazowej średniego cisnienia w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 855, w km 26+470. ul. Sandomierska w m. Lipa

W dniu 25 sierpnia 2020 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
184. 27.07.2020 r. 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.  Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 
38-200 Jasło

działka nr ewid. 1099/1 obręb 0009 Szówsko

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Jarosław  w km 16+612.

W dniu 18 sierpnia 2020 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
183. 27.07.2020 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

działka nr ewid. 3484/1, obręb ewid. 0020 Leżajsk, jednostka ewidencyjna 180801_1 Leżajsk

Rozbudowa odcinka gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia w granicach pasa drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik-Leżajsk-Łańcut-Dylągówka-Szklary w km 14+467 na działce nr ewid. 3484/1 obręb 0020 Leżask- w ramach rozbudowy gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego do budynku technicznego myjni samochodowej na dz. nr 3465/70, 3464/73 przy ul. Sanowej w Leżajsku.

W dniu 06 sierpnia 2020 r. pozostawienie bez dalszego biegu (wniosek wycofany).
182. 24.07.2020 r.

MZK Nisko Sp. z o.o. ul. Szklarniowa 1, 37-400 Nisko

działka nr ewid. 8012 obręb ewid. 0001 Nisko, jednostka ewid. 181205_4 Nisko

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – tłocznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 872 w km 61+184

W dniu 10.09.2020 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
181. 10.07.2020 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.  Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 
38-200 Jasło

działka nr ewid. 1465 obręb ewid. 0047 Wola Mielecka, jednostka ewid. 181105_2 Gmina Mielec

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (G1-G2) w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 983 relacji Mielec – Sadkowa Góra w km 14+506

W dniu 16.07.2020 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
180. 10.07.2020 r.

PGE Dystrybucja S.A. O/Rzeszów RE Stalowa Wola ul. KEN 18, 37-450 Stalowa Wola

działki nr ewid. 903/6 i 2735/2, obręb ewid. 0003 Centrum, jednostka ewid. 181801_1 Stalowa Wola

Budowa odcinka linii kablowej nN w pasie drogi krajowej nr 77 od km 50+501 do km 50+531 w Stalowej Woli

W dniu 17.07.2020 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
179. 09.07.2020 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

ul. Floriańska 112 38-200 Jasło

działka nr ewid. 205, obręb 0009 Wysoka, jednostka ewid. 181004_2 Łańcut

Budowa sieci gazowej śr/c w pasie drogowym, droga wojewódzka Nr 877 Naklik – Leżajsk -Łańcut – Dylągówka – Szklary, przekroczenie drogi w km 46+719 działka nr ewidencyjny 205 w miejscowości Wysoka.

W dniu 05.08.2020 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
178. 29.06.2020 r. 

Gmina Wiśniowa, 

38-124 Wiśniowa 150

działka nr ewid. 377 i 344 obręb 0013 Wiśniowa, jednostka ewid. 181905_2, Wiśniowa 

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV – oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej DW 986 (Tuszyma – Wiśniowa) w miejscowości Wiśniowa w km 44+585 strona prawa i od km 44+632 do 45+654 strona lewa; Gmina Wiśniowa (dz. nr ewid.377, 344  obręb ewidencyjny 0013 Wiśniowa.

W dniu 12 sierpnia 2020 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
177. 17.06.2020 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.  Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 
38-200 Jasło

działka nr ewid. 220/2 obręb ewid. 0001 Świerczów, jednostka ewid. 180602_5 Kolbuszowa obszar wiejski

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (A-B) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w pasie drogi wojewódzkiej nr 875 relacji Mielec – Leżajsk w km 24+442, w miejscowości Świerczów.

W dniu 13.07.2020 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
176. 17.06.2020 r.

Gmina Kolbuszowa ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa

działka nr ewid. 1268/1 obręb ewid. 0006 Kolbuszowa Dolna, jednostka ewid. 180602_5 Kolbuszowa obszar wiejski

Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Tarnobrzeskiej i Wiejskiej w miejscowości Kolbuszowa Dolna.

W dniu 05.08.2020 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
175. 12.06.2020 r. 

PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Grabarska 21A

20-340 Lublin

działka nr ewid: 809/5, obręb 0001 Sędziszów Małopolski, jedn. ewid. 181504_4 Sędziszów Młp – Miasto.

Budowa odcinków sieci elektroenergetycznej do 1KV w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów na odcinku „A-B” (km 20+728); w Sędziszowie Młp. ul. Grunwaldzka, o łącznej długości kabli nN 44m.

 
174. 10.06.2020 r.

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Leżajsk, ul. Polna 10, 37-300 Leżajsk

działki nr ewid.3026,1269/3

obręb ewid.0131 Stare Miasto

jednostka ewid. 180804_2 Leżajsk

 

Przebudowa odcinka linii napowietrznej SN 15 kV Siedlanka-Lubaczów trzon od słupa nr 34 do słupa nr 35 wraz z odgałęzieniem do stacji transformatorowej „Stare Miasto I” w miejscowości Stare Miasto Gmina Leżajsk.

 
173. 08.06.2020 r.

Gmina Horyniec-Zdrój
Al. Przyjaźni 5,
37-620 Horyniec-Zdrój

działka nr ewid. 1938 obręb 0002 Horyniec-Zdrój

Budowa trzech odcinków sieci gazowej średniego ciśnienia w  pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Hrebenne w odcinkach: PW1-PW2 w km 58+372, PW3-PW4 w km 58+465, PW5-PW6 w km 59+339 w miejscowości Horyniec-Zdrój.

W dniu 19 czerwca 2020 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
172. 03.06.2020 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.  Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 
38-200 Jasło

działki nr ewid. 1497/1, 1498/5, 1498/7, 1498/9, 1499/3, 1500/3, 1501/3, 1502/5, 1410/17

obręb ewid. 12 Tarnobrzeg, jednostka ewid. 186401_1 Tarnobrzeg

Budowa sieci gazowej  średniego ciśnienia, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 871 (strona lewa), ul. Sienkiewicza w Tarnobrzegu

W dniu 17 czerwca 2020 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
171. 29.05.2020r. 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112 38-200 Jasło

działka nr ewid. 6951, obręb 0020 Leżajsk, jedn.ewid.  180801_1 Leżajsk, ul. Kąty, Leżajsk

Rozbudowa odcinka gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia w granicach pasa drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl w km 2+510 obwodnicy miasta Leżajska na dz. nr ewid. 6951 obręb 0020 Leżajsk – w ramach rozbudowy gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia wraz z budową przyłączy gazowych dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych na dz. nr 3801/4, 3871/2, 3848/6, 3848/5, 3856/2, 3856/4 przy ul. Kąty w Leżajsku.

W dniu 02 lipca 2020 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
170. 28.05.2020 r.

Gmina Domaradz

 Domaradz 345

36-230 Domaradz

działka nr ewid. 12723, obręb ewid. 0002 Domaradz

Budowa sieci wodociągowej – przekroczenie drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz w km 67+338 w m. Domaradz.

W dniu 10 czerwca 2020 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
169. 25.05.2020 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. zs. w Tarnowie ulica  Bnadrowskiego 16, 33-100 Tarnów

działka nr ewid. 94, obręb 0009 Myczków

Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa w pasie drogi wojewódzkiej nr 895 Uherce Mineralne – Myczków w km 15+989 w m. Myczków, gmina Solina.

W dniu 5 czerwca 2020 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
168. 12.05.2020 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.  Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 
38-200 Jasło

działka nr ewid. 547 obręb 0009 Surochów

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec  od km 7+417 do km 7+433.

W dniu 16 czerwca 2020 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
167. 08.05.2020 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.  w Warszawie

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

 

działka nr ewid. 25/3, jedn. ewid. 180304_2 Dębica obręb ewid. 0014 Zawada

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami  oraz stacjami gazowymi w miejscowości Zawada

Na DZ.NR EWID. 14/1, 14/8, 1338, 14/23, 14/16, 14/4, 14/27, 347/4, 347/30, 347/28, 1084, 337/3, 1035/1, 330/3, 1100/3, 102/6, 91/7, 91/6, 91/9, 91/33, 91/15, 91/32, 91/34, 72/25, 72/19, 72/17, 1128/4, 31/8, 31/4, 25/13, 25/3 obr. 0014 ZAWADA, GM. Dębica – PRZEKROCZENIE SIECIĄ GAZOWĄ LINI KOLEJOWEJ 91 KRAKÓW GŁÓWNY – MEDYKA W KM ok 115,735, NA DZ. EW. NR 25/3

W dniu 13 lipca 2020 przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
166. 10.04.2020 r.

Gmina Wiśniowa

38-124 Wiśniowa

działki nr ewid. 377 oraz 344, jedn. ewid: 181905_2 obręb ewid. 0013 Wiśniowa

 

Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej DW986 (Tuszyma-Wiśniowa) w miejscowości Wiśniowa w km 44+585 strona prawa i od km 44+632 do 45+564 strona lewa Gmina Wiśniowa

 

W dniu 26 czerwca 2020 wniesiono sprzeciw do zgłoszenia.
165. 08.04.2020 r.

Polska Spółka Gazownictwa sp.z o.o.  Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

działka nr ewid. 2511/3, obręb ewid.0001 Nisko, jednostka ewid. 181205_4 Nisko

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogowym drogi krajowej nr 77 (ul. Wolności w Nisku) w km 58+500

W dniu 28 kwietnia 2020 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
164. 06.04.2020 r.

Polska Spółka Gazownictwa sp.z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

działka nr ew. 1358, obręb 0001 Sokołów Małopolski, ul. Podstawskiego,  jednostka ewid. 181611_4 Sokołów Małopolski miasto

Rozbudowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia w granicach pasa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk w km 53+360 (W1-W2) i 53+008 (W3-W4) na działce nr ewid. 1358 obręb 0001 Sokołów Małopolski

W dniu 18 czerwca 2020 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
163. 02.04.2020 r.

Gmina Dębica, ulica Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica

działka nr ew. 956/1, obręb ewidencyjny nr 0002 Brzeźnica, jednostka ewid. 180304_2 Gmina Dębica oraz działka  nr ewid. 1880/1, obręb ewid. 0002 Brzeźnica, jednostka ewid. 180304_2 Gmina Dębica

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 kV oświetlenia ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowości Brzeźnica.

W dniu 23 kwietnia 2020 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
162. 31.03.2020 r.

Gmina Rymanów, ulica Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów

działka drogowa nr ewid. 1131/1, obręb ewidencyjny nr 0015 Sieniawa, jednostka ewid. 180705_5 Rymanów.

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej obejmująca przekroczenie drogi wojewódzkiej W889 realacji Sieniawa-Bukowsko-Szczawne w km 1+477 w miejscowości Sieniawa gmina Rymanów.

W dniu 29 kwietnia 2020 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
161 27.03.2020 r.

Gmina Miejska Dynów, 

ul. Rynek 2, 36-065 Dynów

działka nr ewid. 2000/6, obręb 0001 Dynów, jedn. ewidencyjna 181601_1 Dynów miasto

Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi przy ul. Grunwaldzkiej w Dynowie na działce nr 2000/6 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 835 od km 188+664 do km 188+674, od km 188+682 do km 188+683, w km 188+700, od km 188+706 do km 188+719, w km 188+727, w km 188+767, od km 188+768 do km 188+815, od km 188+823 do km 188+833.

W dniu 14 maja 2020 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
160 18.03.2020 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle       ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

działka nr ewid. 3700/2, obręb ewid. 0001 Miasto Łańcut, jedn. ewid. 181001_1 Miasto Łańcut

Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z dwoma przyłączami w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 877 relacji: Naklik-Leżajsk-Łańcut-Dylągówka-Szklary od km 24+935 do km 24+993 po stronie prawej w miejscowości Łańcut, ul. Kościuszki na dz. 3700/2.

W dniu 31.08.2020 r. wniesiono sprzeciw do zgłoszenia.
159. 16.03.2020 r.

PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie,
ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

działki nr ewid. 705/1, 706/1, 714/3, 715/3, 421

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Hrebenne wzdłuż drogi od km 34+828 do km 34+900 strona prawa i od km 35+212 do km 35+246 strona prawa w miejscowości Lubaczów, ul. Gen. Dąbka.

W dniu 7 kwietnia 2020 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
158. 13.03.2020 r.

PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin

działka nr ew. 2000/6, obręb 0001 Dynów, jedn. ewid. 181601_1 Dynów

Rozbiórka istniejącej sieci napowietrznej nn 0,4kV wraz ze słupami i przyłączami od km 188+675 do km. 188+836. Budowa elektroenergetycznych sieci kablowych nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym i kablowo-pomiarowym na działce nr 2000/6 (obręb 0001-Dynów-miasto) przy ul. Grunwaldzkiej w Dynowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 relacji Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska od km 188+675 do km. 188+719, od km 188+728 do km 188+743, od km 188+752 do km 188+766, od km 188+768 do km 188+815, od km 188+823 do km 188+833.

 
157. 09.03.2020 r.

Gmina Łańcut,  ul. Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut

działka nr ew. 1579/1, obręb ewid. 0001 Albigowa, jedn. ewid. Łańcut

Budowa przekroczenia drogi wojewódzkiej nr 877 w km 49+095 w miejscowości Albigowa w ramach zadania: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Albigowa Centrum, gm. Łańcut.

W dniu 21 kwietnia 2020 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
156 06.03.2020 r.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DOMAR” Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 9, 35-025 Rzeszów

działka nr ewid. 1326/1, obręb ewid. 0001 Ustrzyki Dolne, jedn. ewid. Ustrzyki Dolne

Budowa sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej Nr 84, w poprzek tej drogi w km ok 40+110 w miejscowości Ustrzyki Dolne, na działce drogowej nr ewid. 1326/1. 

W dniu 1 czerwca 2020 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
155. 06.03.2020 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.  33-100 Tarnów, ul. Bandrowskiego 16

działka nr ewid. 201, obręb ewid. 20 Podzamcze, jedn. ewid. Miasto Jasło

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż ), 0,5 MPa, w pasie drogi krajowej Nr 73 Wiśniówka – Jasło, przekroczenie w km 162+028.

W dniu 16 marca 2020 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
154. 26.02.2020 r.

Miejski Zakład Komunalny w Nisku      ul. Szklarniowa 1,     37-400 Nisko

działka nr ewid. 398/2, obręb ewid.0006 Nowosielec, jednostka ewid. 181205_5 Nisko

Budowa sieci wodociągowej PE Φ225 w pasie drogi krajowej nr 19 Kuźnica – Barwinek w km 423+685

W dniu 27 kwietnia 2020 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
153. 21.02.2020 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

działki nr ewid.: 3715/22, 3715/20, 3716/1 obręb 0001 Miasto Łańcut, jedn. ewid. 181001_1 Miasto Łańcut

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogi krajowej nr 94 Zgorzelec – Korczowa w km 614+410 – 614+450 w miejscowości Łańcut na działkach nr ewid. gr. 3715/22, 3715/20, 3716/1

W dniu 31.03.2020 wniesiono sprzeciw do zgłoszenia.
152. 12.02.2020 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle       ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

działka nr ewid: 550/1 obręb 0006 Kraczkowa, jednostka ewidencyjna: 181004_2 Łańcut

Budowa sieci gazowej śr/c na terenie działki nr ewid. gr. 550/1 w miejscowości Kraczkowa.

 
151. 12.02.2020 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.  Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 
38-200 Jasło

działka nr ewid. 1323/5 obręb 0012 Skołoszów

Rozbudowa odcinka gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia w pasie drogowym drogi krajowej nr 94 Zgorzelec – Korczowa w km 664+464.

W dniu 5 marca 2020 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
150. 30.01.2020 r. 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

działka nr ewid.667 obręb ewid. 0008 Klęczany, jednostka ewidencyjna 181504_5 Sędziszów Małopolski.

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia.

W dniu 16 marca 2020 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
149. 31.01.2020 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

działka nr ewid. 4539 obręb ewid. 0003 Humniska, jednostka ewidencyjna 180201_5 Brzozów.

Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w pasie drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz-Brzozów- Sanok w km 13+086 w miejscowości Humniska, gm. Brzozów. 

W dniu 12 lutego 2020 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
148. 31.01.2020 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle       ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

działka nr ewid.2641 obręb ewid. 0001 Kopki, jednostka ewid. 181206_5 Rudnik nad Sanem

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogowym drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl, w km 74+830 w miejscowości Kopki , gm. Rudnik nad Sanem

W dniu 11 lutego 2020 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
147. 28.01.2020 r.

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok

działki nr ewid. 1188/1 obręb 0004 Dąbrówka,  jedn. ewid. 181701-1 Sanok – Miasto

Budowa sieci wodociągowej ul. Krakowska w Sanoku

W dniu 26 marca 2020 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
146. 17.01.2020 r. 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.  Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 
38-200 Jasło

działka nr ewid. 586 obręb 0012 Lisie Jamy

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Lubaczów – Krowica Hołodowska – Granica Państwa w km 11+197.

W dniu 10 lutego 2020 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
145. 15.01.2020 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle       ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

działka nr ewid.313/2 obręb ewid. 0005 Trześń, jednostka ewid. 181202_2 Gorzyce

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogowym drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl, w km 25+713 w miejscowości Trześń , gm. Gorzyce

W dniu 31 stycznia 2020 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
144. 15.01.2020 r. 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

działka nr ewid. 1100/3 jedn. ewid. 180304_2 Dębica obręb 0014 ZAWADA

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami oraz stacjami gazowymi w miejscowości Zawada 

Przekroczenie drogi krajowej nr 94, na dz. ew. nr 1100/3 obr. 0014 Zawada, Gm. Dębica.

W dniu 22.01.2020 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
143. 10.01.2020 r.

PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

działka nr ewid. 572/2 obręb 0013 Kuźmina

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina – Krościenko od km 0+347 do km 0+385 strona lewa oraz w km 0+347, km 0+534, km 0+772, km 1+194 w miejscowości Kuźmina gmina Bircza.

W dniu 3 lutego 2020 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
142. 08.01.2020 r.

Gmina Miejska Jarosław
ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław

 

działki nr ewid. 510/1, 511, 522/2 obręb 0004 Jarosław

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi serwisowej obwodnicy Jarosławia w pasie drogowym drogi krajowej nr 94 Zgorzelec – Korczowa w Jarosławiu ul. Pogodna.

W dniu 30 stycznia 2020 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
141. 03.01.2020 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

działki nr ewid. 773, 386/1 obręb 0005 Krasna, gmina Korczyna

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogi wojewódzkiej nr 991 Lutcza-Krosno w km 3+544 o ciśnieniu roboczym nie większym niż 0,5 MPa.

W dniu 22.01.2020 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
140. 30.12.2019 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.  Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 
38-200 Jasło

działka nr ewid. 1099/1 obręb 0009 Szówsko

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Jarosław w km 17+255.

W dniu 22 stycznia 2020 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
139. 23.12.2019 r.

Gmina Świlcza

Świlcza 168, 36-072 Świlcza

działka nr. ewid. 4024/1, obręb 0008 Świlcza, jedn.ewid. 1816/2-2 Gmina Świlcza

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV – oświetlenie drogi krajowej w miejscowości Świlcza.

W dniu 13 lutego 2020 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
138. 19.12.2019 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

działka nr ewid. 1517 obręb 22 Brzyszczki II, jedn. ewid.Jasło Miasto

Budowa odcinka sieci gazowej średniecgo ciśnienia w pasie drogowym drogi krajowej Nr 28C Zator – Sanok – Medyka w km 3+523 w miejscowości Jasło.

W dniu 17.01.2020 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
137. 17.12.2019 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

działka nr ewid. 78/11 obręb 0004 Dąbrówka, jedn. ewid. 181701_1 Sanok

Budowa sieci gazowej średniecgo ciśnienia w pasie drogi krajowej Nr 28 Zator – Sanok – Medyka w km od 271+338 do km 271+415 w miejscowości Sanok.

W dniu 16.01.2020 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
136. 02.12.2019

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle,ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

działka nr ewid. 1282 obręb 0004 Zabratówka gmina Chmielnik

Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa – Przekroczenie drogi wojewódzkiej nr 877 w km 58+550 w miejscowości Zabratówka w gminie Chmielnik

W dniu 22.01.2020 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
135. 29.11.2019 r.

Gmina Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec

działki nr ewid.: 362/1, 366/1, 385/5, 394/1, 799 obręb Wyżne

Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej nr 19 relacji Kuźnica – Barwinek w km 214+000, 214+408, 214+655, 214+977 oraz w km od 214+033 do 214+038 w miejscowości Wyżne w gminie Czudec

W dniu 06 lutego 2020 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
134. 29.11.2019 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 
38-200 Jasło

działka nr ewid. 87 obręb 0007 Widaczów

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga- Grabownica Starzeńska w km 174+388 strona prawa.

W dniu 19 grudnia 2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
133. 28.11.2019 r.

Gmina Rymanów

ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów

działka nr ewid. 1372, obręb 0001 Rymanów, jedn. ewid. Rymanów

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1 kV – budowa oświatlenia ulicznego wraz z szafą sterowania, w ciągi drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów- Rymanów-Daliowa w km od 21+752 do 21+760 strona lewa, w miejscowości Rymanów. 

W dniu 12.12.2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
132. 25.11.2019 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 
38-200 Jasło

działka nr ewid. 904 obręb 0008 Rudka

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 110 mm w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Dynów – Grabownica Starzeńska w km 125+297,5 w miejscowości Rudka.

W dniu 10 grudnia 2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
131. 15.11.2019 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 
38-200 Jasło

działka nr ewid. 4318/2 obręb 0011 Cieszanów

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec w km 43+887.

W dniu 9 grudnia 2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
130. 07.11.2019 r.

Gmina Wojaszówka 38-471 Wojaszówka 115

działki nr ewid. 338/19, 814/2, 334/3, 817/3, 831/1, 815/2, 414/15, 815/3 obręb 180709_2.0007 Przybówka, jedn. ewid. Wojaszówka

Budowa sieci energetycznej o napięciu znamionowym poniżej 1 kV – oświetlenie drogi wojewódzkiej Nr 990 w km od 3+926 do km 4+156 w miejscowości Przybówka, gm. Wojaszówka.  

W dniu 21.11.2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
129. 05.11.2019 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 
38-200 Jasło

działka nr ewid. 3313 obręb 0002 Gniewczyna Łańcucka

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Dynów – Grabownica Starzeńska bez przekroczenia w km 143+903 strona lewa w chodniku (bez przekroczenia).

W dniu 27 listopada 2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
128. 30.10.2019 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

działka  nr ewid. 3289 obręb 0006 Łubno gmina Dynów

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 w pasie drogi wojewódzkiej nr 884. na nieruchomości nr : 3289 obręb 0006 Łubno, gmina Dynów w km 50+285 drogi wojewódzkiej nr 884.

W dniu 11 grudnia 2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
127 28.10.2019 r.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

działki nr ewid:
2357/3 obręb 0023 Warzyce; 
185/1 obręb 0004 Dzielnica Mag – Prz;
232 obręb 0003 Błonie;
1909/3, 1800/2, 1573/36 obręb 0009 Górka.

 

Budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej na linii kolejowej nr 106 Rzeszów Główny – Jasło od km 64,990 do km 69,726 wraz z infrastruktura towarzyszącą na terenie kolejowym zamkniętym.

W dniu 18 listopada 2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
126. 25.10.2019 r.

Gmina Kolbuszowa ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa

działka nr ewid.2315 i 1492 obręb ewid. 0001 Kolbuszowa, jednostka ewid. 180602_4 Kolbuszowa (miasto)

działka nr ewid. 1769/1 obręb ewid. 0006 Kolbuszowa Dolna, jednostka ewid. 180602_5 Kolbuszowa (wieś)

Budowa w pasie drogowym drogi krajowej nr 9 relacji Radom – Rzeszów Płn. podziemnych linii elektroenergetycznych kablowych nN 0,4 kV wraz z budowa słupów oświetleniowych:

-wzdłuż pasa drogowego w km: 165+004÷165+351,  165+824÷165+865, 165+887÷165+963,165+822, strona lewa, oraz 165+317÷165+769, 165+886÷165+931, 165+974 strona prawa,

-w poprzek pasa drogowego w km 165+317, 165+689 i 165+887

wraz z budową szafy kablowej oświetleniowej w km 165+696 strona prawa.

W dniu 18 listopada 2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
125. 21.10.2019 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. zs w Tarnowie

działka nr ewid. 2045, obręb ewid. 180708_5.0010 Milcza, jednostka ewidencyjna Rymanów – G

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa na działce nr ew. 2045 w km 14+200. W dniu 12 listopada 2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
124. 09.10.2019 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 
38-200 Jasło

działka nr ewid. 3313 obręb 0002 Gniewczyna Łańcucka

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Dynów – Grabownica Starzeńska w km 143+610. W dniu 31 października 2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
123. 07.10.2019 r. Gmina Kolbuszowa         ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa

działka nr ewid. 1274/2, obręb ewid. 0001 Kolbuszowa, jednostka ewid. 180602_4 Kolbuszowa

Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Piłsudskiego w Kolbuszowej – w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Młp,. w km 0+690. W dniu 29 października 2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
122. 25.09.2019 r. PKP Energetyka S.A. ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

działka nr ewid 698/26 obręb 0002 Rozwadów

Przebudowa kontenerowej stacji transformatorowej St nr 1 „RO” oraz budowa przyłącza elektroenergetycznego w Rozwadowie KM 102,34 linii kolejowej nr 68 Lublin – Przeworsk, na działce nr 698/26, 37-464 Stalowa Wola 6. W dniu 06 grudnia 2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
121. 25.09.2019 r.

Voice Net S.A., ul. Migdałowa 86, 35-232 Rzeszów.

 działka drogowa nr ewid. 1369, obręb 23 Wołkowyja, jedn. ewid. 182105_Solina. 

Budowa telekomunikacyjnej sieci napowietrznej w pasie drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew-Wołkowyja-Czarna w miejscowości Wołkowyja wzdłuż drogi od km 15+712 do km 16+038 strona prawa. Sprawa pozostała bez rozpoznania – inwestor wycofał zgłoszenie (pismo z dnia 7.10.2019 r.)
120. 30.09.2019 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 
38-200 Jasło

działka nr ewid. 955/2 obręb 0010 Wiązownica

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Jarosław w km 15+498. W dniu 22 października 2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
119. 25.09.2019 r.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów RE Stalowa Wola ul. KEN 18, 37-450 Stalowa Wola

działka nr ewid. 347/2 obręb ewid. 8 Wólka Tanewska, jednostka ewid. 181207_5 Ulanów

Przebudowa istniejącej linii napowietrznej w pasie drogi wojewódzkiej nr 858 odc. Zarzecze – Biłgoraj w msc. Wólka Tanewska, polegająca na lokalizacji linii napowietrznej nN AsXSn4X70 wzdłuż drogi i wymiana 5 szt. słupów linii napowietrznej nN 0,4 kN ze stacji trafo Wólka Tanewska 4, strona lewa w km od 7+817 do 7+843, od 7+839 do 7+965, od 8+108 do 8+128, od 8+200 do 8+220, wraz z przekroczeniem 7 szt. w poprzek drogi w km 7+937, 7+989, 8+289, 8+300, 8+331, 8+370, 8+385. W dniu 17 października 2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
118.

19.09.2019 r.

Katarzyna Zachwiej ul. Łysogórska 20/15,
39-200 Dębica

działka nr ewid. 1898/2 obręb 0006 Dębica

Budowa sieci wodociągowej w Dębicy w rejonie ulicy Zielonej.

W dniu 10 października 2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
117.

19.09.2019 r.

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SP. z o.o., 38-500 Sanok, ul. Jana Pawła II 59

działka nr ewid. 1188/1 obręb Dąbrówka, jedn. ewid. Sanok_M

Budowa sieci wodociągowej ul. Krakowska w Sanoku na działce kolejowej nr 1188/1 obręb ewidencyjny Dąbrówka. 

W dniu 14 listopada 2019 r. wniesiono sprzeciw do zgłoszenia.
116.

19.09.2019 r.

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SP. z o.o., 38-500 Sanok, ul. Jana Pawła II 59

działka nr ewid. 1044/14, obręb 0004 Dąbrówka, jedn. ewid. Sanok_M

Budowa sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej Nr 28 nr ewid. działki drogowej 1044/14 w Sanoku, ul. Krakowska. 

W dniu 14 listopada 2019 r. wniesiono sprzeciw do zgłoszenia.
115. 

17.09.2019 r.

PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A,
20-340 Lublin

działka nr ewid. 1450 obręb 0001 Lubaczów

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Lubaczów – Krowica Hołodowska– Granica Państwa od km 3+699 do km 3+703 strona prawa, z przekroczeniem drogi w km 3+703 oraz wymiana szafy kablowej SzK w km 3+703 w Lubaczowie ul. Mickiewicza.

W dniu 9 października 2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
114.

16.09.2019 r.

Gmina Roźwienica 37-565 Roźwienica 1

działka nr ewid. 238 obręb 0012 Mokra

Budowa odcinka sieci wodociągowej PE 110 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław – Pruchnik w km 7+200 i budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej PCV 200 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław – Pruchnik w km 7+100.

W dniu 28 października 2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
113.

02.09.2019 r.

Gmina Radymno ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno

działka nr ewid. 1323/5 obręb 0012 Skołoszów

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia drogi krajowej nr 94 Zgorzelec – Korczowa od km 664+083 do km 665+000 w miejscowości Skołoszów, zlokalizowanej w pasie drogowym.

W dniu 24 września 2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
112.

30.08.2019 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 
38-200 Jasło

działka nr ewid. 1450 obręb 0001 Lubaczów

Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia PE dn 90 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Lubaczów – Krowica Hołodowska – Granica Państwa w km 3+802.

W dniu 26 września 2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
111.

28.08.2019 r.

Gmina Cmolas, 36-105 Cmolas 237B

działka nr ewid. 2785, obręb ewid. 8 Cmolas, jednostka ewid. Cmolas

Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej w Cmolasie

W dniu 15 października 2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
110.

30.08.2019 r.

Gmina Domaradz, 36-230 Domaradz

działka nr ewid. 2902 obręb ewid. 0001 Barycz 

Budowa sieci wodociagowej w m. Barycz – przekroczenie drogi wojewódzkiej nr 884 relacji Przemyśl-Dubiecko-Bachórz-Domaradz w km.: I przekroczenie w km 58+711, II przekroczenie w km 58+971, III przekroczenie w km 59+895.

W dniu 10.09.2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
109.

22.08.2019 r.

Gmina Radymno ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno

działka nr ewid. 1323/5 obręb 0012 Skołoszów

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV zasilającej oświetlenie drogowe w pasie drogowym drogi krajowej nr 94 Zgorzelec – Korczowa od km 664+083 do km 665+000.

W dniu 2 września 2019 r. inwestor wycofał wniosek zgłoszenia robót budowlanych.
108.

19.08.2019 r.

Gmina Leżajsk ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk

działkach nr ewid.:1010/7, 3025 obręb 0131 Stare Miasto

Budowa odcinka sieci napowietrznej nN elektroenergetycznej – Przekroczenie w km 10+586 w pasie drogowym DW nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary w miejscowości Stare Miasto.

W dniu 18 października 2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
107.

07.08.2019 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 
38-200 Jasło

działka nr ewid. 2846 obręb 0002 Horyniec Zdrój

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Hrebenne w km 57+627.

W dniu 30 sierpnia 2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
106.

07.08.2019 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 
38-200 Jasło

działki nr ewid. 1110, 1546/1 obręb 0003 Gniewczyna Tryniecka

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Dynów – Grabownica Starzeńska w km 141+156.

W dniu 30 sierpnia 2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
105.

01.08.2019 r.

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin

działka nr ewid.2400 obręb ewid. 0001 Kolbuszowa, jednostka ewid. 180602_4 Kolbuszowa (miasto)

działka nr ewid. 1769/1 obręb ewid. 0006 Kolbuszowa Dolna, jednostka ewid. 180602_5 Kolbuszowa (wieś)

Budowa w pasie drogowym drogi krajowej nr 9 relacji Radom – Rzeszów Płn. podziemnych linii elektroenergetycznych kablowych nN 0,4 kV oraz podziemnych elektroenergetycznych przyłączy kablowych nN 0,4 kV:

-wzdłuż pasa drogowego w km: 165+118÷165+335 strona lewa, 165+315÷165+400 strona prawa,

-w poprzek pasa drogowego w km 165+317 i w km 165+400

wraz z budową szaf kablowych nN 0,4 kV w km 165+207 strona lewa, w km 165+317 strona lewa i w km 165+382 strona prawa oraz budową złączy kablowo-pomiarowych w km 165+222 strona lewa, w km 165+308 strona lewa i w km 165+335 strona lewa.

oraz budowa w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 875 relacji Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Młp. – Leżajsk podziemnej linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV wzdłuż pasa drogowego od km 27+234 do km 27+250 strona lewa.

W dniu 23 sierpnia 2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
104.

26.07.20.19 r.

Gmina Sokołów Małopolski

działka nr ewid. 3144/2 obręb 0001 Sokołów małopolski

Budowa odcinka linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia oświetlania drogowego realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk od km 55+056 do km 55+409 w miejscowości Sokołów Małopolski.

W dniu 13 września 2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
103.

25.07.2019 r.

Gmina Strzyżów ul. Przesławczyka 5

38-100 Strzyżów

działka nr ewid. 2462/6 obręb 0012 Godowa;
działka nr ewid. 3717/2 obręb 0018 Żyznów

Rozbudowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej do 1kV na potrzeby oświetlenia drogowego w m. Godowa zlokalizowanej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej od km 5+862 do 7+469 strona lewa.

W dniu 17.09.2019 r. inwestor wycofał zgłoszenie. 
102.

26.07.2019 r.

PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A,
20-340 Lublin

działka nr ewid. 780 obręb 0013 Młodów

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Hrebenne od km 41+106 do km 41+141 strona prawa oraz 3 sztuk szaf kablowych SK od km 40+993 do km 41+214 strona prawa tej drogi w miejscowości Młodów, w ramach inwestycji pn.: ,,Przyłączenie budynku mieszkalnego na działce nr 861/3 w m. Młodów z linii nN Młodów 9”.

W dniu 27 sierpnia 2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
101.

23.07.2019 r.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów RE Stalowa Wola ul. KEN 18, 37-450 Stalowa Wola

dz. nr ewid. 4282/5, obreb ewid. 0001 Nisko, jednostka ewid. 181205_4 Nisko

Przebudowa linii napowietrznej nN-0,4 kV ze stacji Trafo Warchoły1, w pasie drogi krajowej nr 19, polegająca na budowie przęsła linii napowietrznej w km 419+437 oraz demontażu istniejącego przęsła w km 419+362 w miejscowości Nisko

W dniu 14 sierpnia 2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
100.

23.07.2019

PKP Energetyka S.A. , ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

działki nr ewid.: 792/16, 792/12 obręb 0001 Zaklików

Rozbiórka napowietrznej sieci niskiego napięcia i budowa kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w m. Zaklików.

W dniu 21 sierpnia 2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
99.

17.07.2019 r.

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

działka nr ewid. 442 obręb 0014 Rymanów Zdrój

Budowa sieci energetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niz 1 kV w pasie drogi wojewódzkiej Nr 887 – w km 24+705 (w poprzek drogi); w km od 24+704 do 24+747 (wzdłuż drogi) w miejscowości Rymanów Zdrój.

W dniu 2.08.2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
98.

27.06.2019 r.

Gmina Rymanów ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów

działka nr ewid. 451 obręb 0018 Wołtuszowa

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1kV wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr W887 w km od 25+900 do 25+937 strona lewa w m. Wołtuszowa, gmina Rymanów.

W dniu 19 lipca 2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
97.

19.06.2019 r.

Polska Spółka Gazownictwa SP. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 
38-200 Jasło

działka nr ewid 834/5 obręb 0012 Skołyszyn

Budowa gazociągu ś/c (do 0,5 MPa) w poprzek toru kolejowego linii nr 108 Stróże – Krościenko w km : 33+062 oraz równolegle w km: od 33+845 na działce nr ewid. 834/5 obręb Skołyszyn, na terenie kolejowym zamkniętym.

W dniu 11 lipca 2019 r. przyjęto wniosek bez wniesienia sprzeciwu.
96.

24.06.2019 r.

Gmina Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla

działki nr ewid.: 3517, 804/5, obręb 0007 Iwla, jednostka ewid. 181702_5 Dukla-G

Budowa sieci energetycznej o napięciu znamionowym poniżej 1 kV stanowiącej odcinek oświetlenia drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice-Nowy Żmigród-Dukla w miejscowości Iwla.

W dniu 22 lipca 2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
95.

14.06.2019 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

działka nr ewid. 7812/2, obręb ewid. 0009 Jeżowe, jedn. ewid. 181203_2 Jeżowe

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Kopki w km 16+149 w m. Jeżowe

W dniu 09 lipca 2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
94.

17.06.2019 r.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Bandrowskiego 16 

działka nr ewid. 5362/1, obręb 0001 Krośnienko Wyżne

Budowa sieci gazowej średniego cisnienia (do 0,5 MPa) w pasie drogi krajowej DK 19 relacji Kuźnica-Barwinek w miejscowości Pustyny gmina Krościenko Wyżne, od km 252+894 do km 252+009 po stronie lewej. 

W dniu 2 lipca 2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
93. 10.06.2019 r.

Gmina Strzyżów ul. Przesławczyka 5,
38-100 Strzyżów

działki nr ewid.: 3717/1, 3717/2, 1511, 1509, 1498/3 obręb 0018 Żyznów, 

Rozbudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej do 1kV na potrzeby oświetlenia drogowego w m. Żyznów zlokalizowanej przy drodze wojewódzkiej nr 989 relacji: Strzyżów – Lutcza. 

W dniu 19 sierpnia 2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
92. 12.06.2019 r.

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin

działka nr ewid.1492 obręb ewid. 0001 Kolbuszowa, jednostka ewid. 180602_4 Kolbuszowa (miasto)

działka nr ewid. 1769/1 obręb ewid. 0006 Kolbuszowa Dolna, jednostka ewid. 180602_5 Kolbuszowa (wieś)

Budowa w pasie drogowym drogi krajowej nr 9 relacji Radom – Rzeszów Płn. podziemnych linii elektroenergetycznych kablowych nN 0,4 kV oraz podziemnych elektroenergetycznych przyłączy kablowych nN 0,4 kV:

-wzdłuż pasa drogowego w km: 165+431÷165+525, 165+453÷165+498, 165+525÷165+699,

-w poprzek pasa drogowego w km 165+606 i w km 165+525

wraz z budową szaf kablowych nN 0,4 kV w km 165+482 i w km 165+602 oraz budową złącza kablowo-pomiarowego w km 165+453.

W dniu 03 lipca 2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
91. 07.06.2019 r.

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin

działka nr ewid.1492 obręb ewid. 0001 Kolbuszowa, jednostka ewid. 180602_4 Kolbuszowa (miasto)

Budowa w pasie drogowym drogi krajowej nr 9 relacji Radom – Rzeszów Płn. podziemnych linii elektroenergetycznych kablowych nN 0,4 kV oraz podziemnych elektroenergetycznych przyłączy kablowych nN 0,4 kV:

-wzdłuż pasa drogowego w km: 165+699÷165+866, 165+692÷165+699, 165+691÷165+699, 165+695÷165+699, 165+671÷165+695, 165+666÷165+671,

-w poprzek pasa drogowego w km 165+888 i w km 165+695

wraz z budową szafy kablowej nN 0,4 kV w km 165+699.

W dniu 01 lipca 2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
90. 17.05.2019 r.

Gmina Kolbuszowa        ul. Obrońców Pokoju 21  36-100 Kolbuszowa

działka nr ewid. 685/1 obręb ewid. 0010 Kupno, jednostka ewid. 180602_5 Kolbuszowa (W) Budowa oświetlenia ulicznego w km 172+095 do 172+910      w pasie drogowym drogi krajowej nr 9 w miejscowości Kupno W dniu 10 czerwca 2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
89. 10.05.2019

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o. o. ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość

działka nr ewid. 630/6 obręb 0002 Durdy Budowa oświetlenia przejazdu oraz sieci elektroenergetycznej n.n. do 1kV dla zasilenia oświetlenia i urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejeździe kolejowo-drogowego kat. „C” w km. 194,175 na linii kolejowej nr 65 LHS w m. Durdy gm. Baranów Sandomierski. W dniu 30 maja 2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
88. 10.05.2019 r.

Gmina Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla

działka nr ewid. 558/1 obręb 0023 Zboiska Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej Nr 19 Kuźnica-Barwninek w km od 267+160 do 267+178 w miejscowości Zboiska, gm. Dukla. W dniu 10.06.2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
87. 26.04.2019 r.

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp.z o. o. ul. Szczebrzeska 11 22-400 Zamość

działka nr ewid. 438/16 obręb 0002 Poręby Dębskie Budowa oświetlenia przejazdu oraz sieci elektroenergetycznej nn do 1kV dla zasilenia i urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejeździe kolejowe-drogowego kat. C w km 181,294 na linii kolejowej nr 65 LHS w m. Poręby Dębskie, gmina Nowa Dęba W dniu 17 maja 2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
86. 26.04.2019 r.

Gmina Boguchwała
ul. Suszyckich 33
36-040 Boguchwała

działka nr 696/16 obręb 0001 Boguchwała Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV – oświetlenie zewnętrzne, przyłącz do  przepompowni.  
85. 16.04.2019 r.

Gmina Trzebownisko, Trzebownisko 976 
36-001 Trzebownisko

działka nr 2166 obręb 0001 Jasionka, jednostka ewid. 181613-2 Trzebownisko
działka nr 2381 obręb 0005 Stobierna jednostka ewid. 181613-2 Trzebownisko 
  Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1kV w ramach zadania: Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej – DW nr 878 na dz. nr 2166 w m. Jasionka; obręb 0001 Jasionka; jednostka ewid. 181613-2 Trzebownisko oraz na dz. 2381 w m. Stobierna; obręb 0005 Stobierna; jednostka ewid. 181613-2 Trzebownisko; gmina Trzebownisko. W dniu 19 czerwca 2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
84. 15.04.2019 r. Gmina Miasta Sanok, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok działka nr ewid. 1574/1 obręb ewid. Posada 0003, jednostka ewid. Sanok_M 181701_1 Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociagowej w pasie drogi krajowej nr 84 relacji Sanok-Krościenko-Granica Państwa, na działce nr ewid. 1574/1 w Sanoku przy ul. Lipińskiego. W dniu 26 kwietnia 2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
83. 01.04.2019 Zakład Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk, ul. Pod Rozborzem 10, 37-200 Przeworsk działka nr ewid. 387 obręb 0011 Urzejowice   Budowa sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Dynów – Grabownica Starzeńska w km 153+357 w miejscowości Urzejowice, na działce nr ewidencyjny 387 obręb 0011 Urzejowice, jednostka ewidencyjna 181406_2 Przeworsk. W dniu 24 kwietnia 2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
82. 28.03.2019 r. Andrzej Paciorek ul. Poniatowskiego 28/1/64, 64-660 Bydgoszcz nr dz. 2462/6, 2476, 2488, 2489, 2490/1, 2506/1, 2506/2,  obręb 0012 Godowa, 3717/2 obręb 0018  Rozbudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej do 1 kV na potrzeby oświetlenia drogowego w m. Godowej zlokalizowanej przy drodze wojewódzkiej nr 989 relacji: Strzyżów – Lutcza. W dniu 13 maja 2019 r. wniesiono sprzeciw do zgłoszenia
81. 29.03.2019 r. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.      ul. Szklarniowa 1,     37-400 Nisko działki nr ewid. 4018 i 3503/17 obręb ewid. 0001 Zarzecze, jednostka ewid. 181205_5 Nisko-obszar wiejski Budowa sieci wodociągowej PE∅110 i kanalizacji sanitarnej PVC ∅200 w skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec w km 4+553 w m. Zarzecze W dniu 23 kwietnia 2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
80. 26.03.2019 r. Gmina Kołaczyce, ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce działki nr ewid. 243, 244/4, 244/7, 244/3, 249, 246, 250/2, 250/5, 262, 260/1, 260/2, 264, 265, 266, 267, 203 obręb 0004 Krajowice.  Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV – budowa oświetlenia drogi krajowej nr 73 w km 159+770 – 160+350 w miejscowości Krajowice, gmina Kołaczyce.  W dniu 10 kwietnia 2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
79. 22.03.2019 r.

Gmina Cmolas, 36-105 Cmolas 237B

działka nr ewid. 2575/4 obręb Cmolas – 8 Budowa sieci wodociągowa na terenie kolejowym zamkniętym w km 32+390,50 linii kolejowej nr 71 Ociec – Rzeszów Główny w ramach zadania „Projekt wodociągu dosłownego w Cmolasie”. W dniu 2 kwietnia 2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
78. 20.03.2019 r.

MZK Nisko Sp. z o.o.      ul. Szklarniowa 1,     37-400 Nisko

działka nr ewid. 2511/3 obręb ewid. 0001 Nisko, jednostka ewid. 181205_4 Nisko-obszar miejski Budowa sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl w km 58+800 w m. Nisko, w ramach inwestycji pn. „Wykonanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej m. Nisko + Racławice II etap na działce nr 2511/3” W dniu 10 maja 2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
77. 15.03.2019 r. Gmina Zagórz, ul. 3-go Maja 2, 38-540 Zagórz działki nr ewid. 811/3, 811/5, 2991, 3108, 3109 obręb 0003 Czaszyn. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Czaszyn. W dniu 30 kwietnia 2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
76. 15.03.2019 r. Gmina Solina działka nr ewid. 62 obręb 0005 Bukowiec, działka nr ewid. 800 obręb 0023 Wołkowyja. Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew-Wołkowyja-Czarna w m. Bukowiec oraz Wołkowyja. W dniu 1 kwietnia 2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
75. 14.03.2019 r. PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin działka nr ewid. 1751 obręb 0003 Przeworsk Budowa linii kablowej nn 0,4 kV w pasie drogowym drogi krajowej nr 94 Zgorzelec – Korczowa w km 637+093 w Przeworsku ul. Lwowska, na działce nr ewidencyjny 1751 obręb 0003 Przeworsk, jednostka ewidencyjna 181401_1 Przeworsk. W dniu 19 marca 2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
74.       22.02.2019 r. PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin działka nr ewid. 1323/5 obręb 0012 Skołoszów, Budowa odcinka podziemnej sieci elektroenergetycznej w pasie drogowym drogi krajowej nr 94 Zgorzelec – Korczowa w km 664+680 w miejscowości Skołoszów, na działce nr ewidencyjny 1323/5 obręb 0012 Skołoszów, jednostka ewidencyjna 180408_2 Radymno. W dniu 11 marca 2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
73. 20.02.2019 r. Gmina Haczów działka nr ewid. 879/2 obręb ewid. Jasionów 0004, jednostka ewid. Haczów.  Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej Nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa – przekroczenie drogi w km 5+226 w miejscowości Jasionów gmina Haczów. W dniu 6.03.2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
72. 15.02.2019 r. Gmina Cmolas  36-105 Cmolas 237B działka nnr ewid 2575/4 obręb Cmolas Budowa sieci wodociągowa na terenie kolejowym zamkniętym w km 32+390,50 linii kolejowej nr 71 Ociec – Rzeszów Główny w ramach zadania „Projekt wodociągu dosłownego w Cmolasie”. W dniu 20.03.2019 r. inwestor wycofał zgłoszenie. 
71. 14.02.2019 r. Gmina Sokołów Małopolski dz. ewid. nr: 75, 2141, jedn. ewid. Sokołów Małopolski, obreb Górno Budowa odcinka linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia oświetlenia drogowego realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w pasie drogi krajowej nr 19 Kuźnica – Barwinek od km 444+230 do km 444+690 strona lewa w miejscowości Górno. „ W dniu 17.04.2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
70. 14.02.2019 r. Gmina Cmolas  36-105 Cmolas 237B działka nr ewid. 2785 obręb ewid. 0008 Cmolas, jednostka ewid. 180601_2 Cmolas Budowa sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 9 Radom-Rzeszów Płn. w km 160+177,50 oraz w km 161+162,00 w ramach zadania „Projekt wodociągu dosyłowego w Cmolasie”. W dniu 08.03.2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
69. 6.02.2019 r. Gmina Miasto Sanok ul. Rynek 1, 38-500 Sanok działka nr ewid. 1574/1 obręb 0003 Posada Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 84 Sanok-Krościenko-Granica Państwa. W dniu 13.03.2019 r. wniesiono sprzeciw do zgłoszenia.
68. 6.02.2019 r. PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin działka nr 10 obręb 0006 Targowiska, działka nr 1290 obręb 0002 Łężany. Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV w drodze krajowej nr 19 relacji Kuźnica-Barwinek w km 254+056. W dniu 27.02.2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
67. o1.02.2019 r. PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin działki nr ewid. 1121, 1035/1 obręb 0005 Pawłosiów Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej w pasie drogowym autostrady A4 odcinek Rzeszów – Korczowa, w obrębie skrzyżowania łącznicy węzła A4 z drogą wojewódzką nr 880 oraz budowa kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 880 Jarosław – Pruchnik od km 5+314 do km 5+337, na działkach odpowiednio nr ewidencyjny 1121 i 1035/1 obręb 0005 Pawłosiów, jednostka ewidencyjna 180406_2 Pawłosiów. W dniu 21 lutego 2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
66. 25.01.2019 r. Gmina Kołaczyce, ul Rynek 1, 38-213 Kołaczyce działki nr ewid. 243, 244/4, 244/7, 244/3, 248/1, 247, 246, 250/2, 250/5, 262, 260/1, 260/2, 264, 265, 266, 267, 203 – obr. 0004 Krajowice „Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV – budowa oświetlenia drogi krajowej Nr 73 w Krajowicach w km 159+770 – 160+350”. W dniu 4.02.2019 r. inwestor wycofał zgłoszenie. 
65. 10.01.2019 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów działka nr ewid.: 1024/4, 794/1 0008 Ropczyce – Witkowice „Budowa odwodnienia – kanalizacji deszczowej drogi serwisowej zlokalizowanej w granicy pasa drogowego drogi krajowej 94 w obrębie skrzyżowania tej drogi z drogą powiatową 1329R – ul. Sucharskiego w miejscowości Ropczyce” w zakresie robót w granicy pasa drogowego drogi krajowej 94 W dniu 25.02.2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
64. 10.01.2019 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Wolności 44, 39-300 Mielec działki nr ewid. 240/10 i 296/10 obręb 0007 Rzochów Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 985 w km 37+173 w Mielcu. W dniu 01.02.2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
63.    12.12.2018 r.       Miasto i Gmina Kańczuga działki nr ewid. 94, 55, 56, 884, 1304/2 obręb 0012 Sietesz Budowa linii kablowej oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Pruchnik – Żurawica od km 34+895 do km 35+655 w miejscowości Sietesz, na działkach nr ewidencyjny 94, 55, 56, 884, 1304/2 obręb 0012 Sietesz, jednostka ewidencyjna 181405_5 Kańczuga – obszar wiejski. W dniu 27 grudnia 2018 r. inwestor wycofał wniosek zgłoszenia robót budowlanych.
62. 03.12.2018 r. PGE Dystrybucja w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin działki nr ewid. 1181/3, 1610/1 obręb 0011 Ostrów Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV „Ostrów 5” na terenie drogi krajowej nr 94 Zgorzelec – Korczowa w km 659+178, od km 658+725 do km 658+751, od km 659+153 do km 659+166, od km 659+178 do km 659+183, od km 659+466 do km 659+493, km 658+565, km 658+761, km 658+932,  w miejscowości Ostrów, na działkach nr ewidencyjny 1181/3 i 1610/1 obręb 0011 Ostrów, jednostka ewidencyjna 180408_2 Radymno. W dniu 19 grudnia 2018 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
61. 27.11.2018 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Rzeszów Sp. z o. o. ul. Staszica 24, 35-051 Rzeszów działki nr 1077/5, 1077/11 obręb nr 208 Nowe Miasto Budowa odcinka sieci cieplnej Al. Powstańców Warszawy stanowiącej drogę krajową nr 94 w km 596+737, 596+745 (dz. nr ewid. 1077/5, 1077/11 obr. 208) w Rzeszowie w ramach projektu pn: Budowa osiedlowej sieci cieplnej na odcinku A – B – C – D  w rejonie ulic Pelczara i Al. Powstańców Warszawy z odpowietrzeniem i odwodnieniem do bezodpływowej studni schładzających Ssch – odcinek sieci cieplnej w pasie drogowym drogi krajowej nr 94 (odcinek od punktów C i D do E). W dniu 9.01.2019 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
60.   13.11.2018 r. Gmina Rymanów, 38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a działki nr ewid. 1233, 797/1, 796/6, 1230/1, 796/3 obręb 0015 Sieniawa. Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1kV – oświetlenie drogi wojewódzkiej nr 889 relacji Sieniawa-Bukowsko-Szczwne w km. od 0+080 do 0+290 strona prawa i od 0+368 do 0+453 strona lewa w miejscowości Sieniawa. W dniu 5.12.2018 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
59. 14.11.2018 r. Gmina Radymno, ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno działka nr ewid. 1181/3 obręb 0011 Ostrów

 

Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na terenie drogi krajowej nr 94 Zgorzelec – Korczowa w km 658+773 w m-ści Ostrów, na działce nr ewidencyjny 1181/3 obręb 0011 Ostrów, jednostka ewidencyjna 180408_2 Radymno.

 

W dniu 23 listopada 2018 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
58.       17.10.2018 r. PGE Dystrybucja w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin działka nr ewid. 882/6 obręb 0001 Charzewice Przebudowa linii kablowej nN realizowana w ramach inwestycji: „Przebudowa odcinka linii napowietrznej SN15kV Posanie – Turbia, odgałęzienie Rozwadów Gazy na linię kablową oraz stacji transformatorowej  „Rozwadów Gazy” w miejscowości  Stalowa Wola” – w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików – Stalowa Wola W dniu 08.11.2018 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
57. 17.10.2018 r. PGE Dystrybucja w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin działka nr ewid. 2641/2 obręb 0007 Pełkinie Budowa linii kablowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl w miejscowości Pełkinie w km 125+695 do km 125+750 z przekroczeniem drogi w km 125+750, na działce nr ewidencyjny 2641/2 obręb 0007 Pełkinie, jednostka ewidencyjna 180404_2 Jarosław. W dniu 27 listopada 2018 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
56. 16.10.2018 r.

Gmina Nowa Dęba

ul. Rzeszowska 3

39-460 Nowa Dęba

działki nr ewid. 362, 390/1,391/1 obręb ewid. Dęba Dobudowa oświetlenia ulicznego napowietrznego – ul.Łagockiego w Nowej Dębie W dniu 27.12.2018 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
55. 03.10.2018 r.

Gmina Lesko, 38-600 Lesko, ul. Parkowa 1 

działka nr ewid. 500/4 obręb ewid. 0006 Hoczew.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko-Cisna, w km. 4+500, 6+518, 6+520 w miejscowości Hoczew, gmina Lesko.

W dniu 25.10.2018 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
54. 25.09.2018 r.

Gmina Besko, 38-524 Besko, ul. Podkarpacka 5

działki nr ewid. 1500/1, 4062 obręb ewid. 0001 Besko.

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1kV  – oświetlenie uliczne ul. Podkarpackiej (droga wojewódzka Nr 889 i droga krajowa Nr 28) w miejscowości Besko.

W dniu 17.10.2018 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
53. 14.09.2018 r.

Gmina Haczów, 36-213 Haczów 573

działki nr ewid. 20, 291, 803/2 obręb 0001 Buków oraz działka nr ewid.  1176 obręb 0004 Jasionów.

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV – oświetlenie odcinka drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa w m-ci Buków i Jasionów, gm. Haczów.

W dniu 8.10.2018 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
52. 13.09.2018 r.

Gmina Dukla38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11 

działki nr ewid. 1295/4, 1294/6, 1294/4, 1294/3, 1293/3, 1293/5, 1292/1, 1291, 1290/5, 1290/3, 1289/1, 1288/1, 1287/1, 1286/5, 1286/3, 1285/3 obręb 0017 Teodorówka.

Budowa sieci energetycznej o napięciu znamionowym poniżej 1 kV, stanowiącej odcinek oświetlenia drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice-Nowy Żmigród-Dukla w miejscowości Teodorówka gm. Dukla.

W dniu 5.10.2018 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
51. 13.09.2018 Gmina Trzebownisko działka nr 2382, 23833, 2384/4, 2384/5, 2004/2, 2127, 3046, 3216/4, 3372 obręb 0005 Stobierna

Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1kV w ramach zadania: Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej DW nr 878 w m. Stobierna; gmina Trzebownisko na działkach nr ewid.2382, 23833, 2384/4, 2384/5, 2004/2, 2127, 3046, 3216/4, 3372.

W dniu 6.11.2018 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
50. 10.09.2018 r. PGE Dystrybucja S.A. zs. w Lublinie działka nr ewid. 442 obr. 0014 Rymanów Zdrój

Budowa linii kablowej nN w pasie drogi wojewódzkiej nr 887 na działce 442 (działce drogowej) w miejscowości Rymanów Zdrój. 

W dniu 2.10.2018 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
49. 10.09.2018 Gmina Błażowa działka ewid. nr 3204/1, 3204/2,  obręb 0007 Nowy Borek

Budowa sieci  elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym jak 1 kV w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 878 relacji Stobierna – Rzeszów – Dylągówka, w miejscowości Nowy Borek Gmina Błażowa.

W dniu 15.11.2018 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
48. 03.09.2018 r.    Gmina Przeworsk działka nr ewid. 64, obręb 0004 Gwizdaj

Budowa linii kablowej oświetlenia drogi krajowej nr 94 Zgorzelec – Korczowa od km 631+100 do km 631+923 w miejscowości Gwizdaj, na działce nr ewidencyjny 64 obręb 0004 Gwizdaj, jednostka ewidencyjna 181406_2 Przeworsk

W dniu 18 września 2018 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
47. 03.09.2018 r. Gmina Zarszyn działka ewid. nr 790 w miejscowości Długie, gm. Zarszyn

Budowa sieci kanalizacji deszczowej – droga krajowa nr 28 w m-ci Długie gm. Zarszyn

W dniu 25.09.2018 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
46. 14.08.2018

Gmina Komańcza 38-543 Komańcza 166

 

działka nr ewid. 21/4 obręb 0025 Wisłok Wielki

Budowa oświetlenia drogowego – przekroczenie drogi wojewodzkiej nr 897 w m-ci Wisłok Wielki

W dniu 2.10.2018 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu. 
45.    09.08.2018 Gmina Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław dz. nr ewid. 2641/2, obręb 0007 Pełkinie

Budowa linii kablowej oświetlenia 0,4 kV w pasie drogowym drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl w km 123+185 w miejscowości Pełkinie, na działce nr ewidencyjny 2641/2 obręb 0007 Pełkinie, jednostka ewidencyjna 180404_2 Jarosław

W dniu 28 sierpnia 2018 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
44.  03.08.2018 Gmina Pilzno ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno dz. nr 720/1  obręb 0013 Parkosz

Budowa sieci kablowej podziemnej niskiego napięcia oświetlenia ciągu pieszego wzdłuż drogi krajowej DK94 Zgorzelec – Korczowa, km 538+700 – 539+400 w  miejscowości Parkosz na działce nr: 720/1,jednostka ewidencyjna 80306_5 Pilzno, obręb ewidencyjny 0013 Parkosz.

W dniu 04.10.2018 r. przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu.
43. 02.08.2018 PGE Dystrybucja S.A. ul. Grabarska 21A, 20-340 Lublin dz. nr 252/2 obręb ewid. 0002 Frysztak

Budowa odcinka linii kablowej nN typu YAKXS 4x 120 mm2 umieszczonego na działce pasa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak – Warzyce (nr ewid. 252/2) w m. Frysztak obręb 0002 w km 30+983 do 31+036.

W dniu 05.09.2018 r. przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu.
42. 03.08.2018 Gmina Haczów,      36-213 Haczów 573 działki nr ewid. 20, 291, 803/2 obr. 0001 Buków oraz 1176 obr. 0004 Jasionów

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie zamionowe nie wyższe niż 1kV – oświetlenie odcinka drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa w km 7+447 do 8+409.

W dniu 16.08.2018 r. inwestor wycofał wniosek.
41. 01.08.2018 Gmina Kołaczyce ulica Rynek 1, 38-213 Kołaczyce działki nr ewid. 205, 203, obr. 0003 Krajowice; 1230/3, 1235/2, 1243, 1224, 1249/1, 1277, 1282, 1289, 1182, 1295, 1299, 1180, 1181, 1315 obr. 0001 Kołaczyce

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie zamionowe nie wyższe niż 1kV – budowa oświetlenia drogowego drogi krajowej nr 73 w miejscowości Kołaczyce, w km 157+700 do 159+000.

w dniu 13.08.2018 r. przyjeto zgłoszenie bez sprzeciwu.
40. 24.07.2018 Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 38-500 Sanok ul. Jana Pawła II 59 nr działki 1242 Obręb 0001 Sanok Śródmieście Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 84, od km 0+095 do km 0+120. w dniu 12.09.2018 r. przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu.
39. 11.07.2018 PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa nr dz. 1327/39 Obręb 0004 Medyka Budowa sieci kanalizacyjnej (odwodnienia) układu torowego grupy torów 200 w głowicy wschodniej stacji Medyka Rozrządowa. w dniu 03.09.2018 r. przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu.
38. 12.07.2018 Polskie Koleje Państwowe S. A. al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa dz. nr 356/19. obr. 0001 Sędziszów Małopolski Budowa sieci energetycznej do 1kV na potrzeby oświetlenia parkingu przy dworcu kolejowym Sędziszów Małopolski. w dniu 9.08.2018 r. wniesiono sprzeciw do zgłoszenia
37. 10.07.2018 Gmina Wielopole Skrzyńskie 200, 39-100 Wielopole Skrzyńskie nr dz. 2116/2 obr. 0005 Wielopole Skrzyńskie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie – przekroczenie drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w km 36+184. w dniu 3.08.2018 r. przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu.
36 6.07.2018 r.

Gmina Kołaczyce ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce

 

działki nr ewid. 205, 203, obr. 0003 Krajowice; 1230/3, 1235/2, 1243, 1224, 1249/1, 1277, 1282, 1289, 1182, 1295, 1299, 1180, 1181, 1315 obr. 0001 Kołaczyce Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie zamionowe nie wyższe niż 1kV – budowa oświetlenia drogowego drogi krajowej nr 73 w miejscowości Kołaczyce, w km 157+700 do 159+000.   W dniu 26.07.2018 r. inwestor wycofał wniosek.
35.  26.06.2018 Paweł Kuśniar, ul. Bielawskiego 3/9, 36-200 Brzozów nr dz. 5088, obr. 0004 Harta Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  
34.  26.06.2018 Gmina Tyczyn ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn dz. nr ewid. 3697, obr.0001 Tyczyn Miasto Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV w ramach zadania: „Budowa oświetlenia ulicznego części drogi miejskiej” (wyłącznie trzy odcinki w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka: w km 6+943 – słup nr 23/12 A; w km 7+032 ozn. „a” do km 7+038 – słup nr 23/2/A; w km 7+078 ozn, „b” do km 7+091 ozn. „c”)    
33. 14.06.2018 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunlanej Sp. z o.o. zs. w Krośnie, ul. Fredry 12, 38-400 Krosno dz. nr ewid. 2615, obręb 0005 Śródmieście Budowa odcinka sieci ciepłowniczej wraz z odcinkiem kanalizacji teletechnicznej w pasie drogi wojewódzkiej  nr 991 w Krośnie, ul. Niepodległości.  W dniu 28 czerwca 2018 r. przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu.
32. 12.06.2018

PGE Dystrybucja S.A. Lublin   

dz. nr ewid. 1328, 1327 obręb 0205 Przemyśl Budowa sieci kablowej nN 0,4 kV w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Domaradz w km 0+748 – 0+759 i w km 0+782 – 0+794 w ul. Grunwaldzkiej w Przemyślu. W dniu 13 lipca 2018 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
31. 22.05.2018 34. Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Krakowska 11 B, 35-111 Rzeszów dz. nr: 916/3, 916/4, 916/5, 916/6, 916/7, 916/8, 916/9, 916/10, 916/11, 916/12, 916/13, 916/14, 916/16, 916/18, 916/25, 919/3, 919/5, 919/6, 919/7, 1293/1, 1295/1, Rzeszów, obręb 218 Wilkowyja Północna Remont zewnętrznej sieci elektroenergetycznej zasilającej obiekt obiekty oraz remont całości sieci kablowej zasilającej oświetlenie terenu wraz z urządzeniami rozdzielczymi i sterującymi oraz z osprzętem oświetleniowym na terenie kompleksu wojskowego w Rzeszowie przy ul Lwowska 5  
30. 16.05.2018

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

dz nr ewid. 1035/1, 681/476 obręb 0005 Pawłosiów jednostka ewid. 180406_2 Pawłosiów Rozbiórka linii napowietrznej nN 0,4kV typu 4xAL35mm2 i budowa linii kablowych nN 0,4kV typu YAKSX4x120 w pasie drogi wojewódzkiej nr 880 ( dz. nr 1035/1, 681/476) w miejscowości Widna Góra. Kabel umieszczony w pasie drogowym w rurze osłonowej metoda przewiertu, nazwa inwestycji: ” Rozbiórka i budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w miejscowości Widna Góra – stacja trafo Konstantynówka 1.” W dniu 18 lipca 2018 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
 29.  17.05.2018  Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie  dz. nr ewid. 3344, 3345 obręb łączki Kucharskie, jednostka ewid. 181503_5 Ropczyce

 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa polegająca na:- budowie chodnika w km 25+780 do km 26+580 oraz od km 26+600 do km 27+075 strona lewa, – przebudowie zjazdów, – przebudowa odwodnienia drogi w ramach zadania pn.”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa polegająca na budowie chodnika w km 25+780 do km 26+580 oraz od km 26+600 do km 27+075 strona lew w m Łączki Kucharskie”.

 
 28.  07.05.2018  Gmina Tyczyn  dz. nr ewid. 804, 808/2, 3697, obręb 181614_4 Tyczyn   Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV w ramach zadania: „Budowa oświetlenia ulicznego części drogi miejskiej” w m. Tyczyn, ul. Kościuszki (odcinek w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka) w dniu 4 czerwca 2018 r. wniesiono sprzeciw do zgłoszenia
 27.  07.05.2018  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Rzeszów Sp. z o. o.  dz. nr ewid. 935/2, 933/2, 893/4 obręb 216 Staromieście  Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory Ł-9 do budynków mieszkalnych przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie – odcinek od punktu”B” do punktu „C” i od punktu „D” do punktu „A” i punktu „E” w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej – ulicy Lubelskiej. w dniu 15 czerwca przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu.
 26.   09.04.2018 Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” 

dz. nr ewid. 1867/268, 1867/267, 1567/96, 1867/266, 1867/265, 1867/257 obręb 0001 Jasionka

Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej z przekroczeniem drogi wojewódzkiej 869 w km 1+851 w miejscowości Jasionka realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w porcie lotniczym Rzeszów-Jasionka w Jasionce”.   
 25.  27.03.2018  Gmina Rymanów

 dz. nr ewid. 442, 443, 361, 389, 396/8, 410/2, 412, 413, 416/6, 417/2, 411, 418, 430, obr. 0014 Rymanów Zdrój

 Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1kV oświetlenia ulicznego przy ulicy Zdrojowej w Rymanowie Zdroju – droga wojewódzka nr 887 od km 24+722,5 do km 25+686.  W dniu 18.04.2018 r. przyjęto zgłoszenia bez wniesienia sprzeciwu.
24. 21.03.2018 PGE Dystrybucja S.A Lublin dz. nr ewid. 691 obręb 0002 Gorzyce Budowa linii nN 0,4kV YAKXS 4×120 mm pod drogą krajową nr 77 (dz. nr 691) w rurze osłonowej za pomocą przewiertu.  
 23.  13.03.2018

PGE Dystrybucja S.A Lublin

 dz. nr ewid. 3671/3 obręb 0001 Dydnia Budowa linii napowietrznej nN-04kV – km 209+618,44 oraz rozbiórka linii napowietrznej nN-0,4 kV w pasie drogi wojewódzkiej DW 835 relacji Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzyńska w m. Dydnia.  W dniu 19.03.2018 r. inwestor wycofał wniosek
22. 09.03.2019 Gmina Niebylec dz. nr ewid. 1484/4 obręb 0008 Lutcza Przekroczenie kanalizacją sanitarną drogi krajowej nr 19 Kuźnica-Barwinek w km 232+482 w ramach inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Lutcza.  
21. 02.03.2018 Gmina Tryńcza dz. nr ewid. 444 obręb 0007 Ubieszyn Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego YAKXS 4×25 mm2 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w km 133+955 do km 134+168, w km 134+190, w km 134+211 do km 134+390, w km 134+753 do km 134+826 w miejscowości Ubieszyn.  W dniu 23 kwietnia 2018 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
20. 27.02.2018 PGE Dystrybucja S.A. Lublin dz. nr ewid. 2188/1 obręb 0001 Radymno Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia w pasie drogowym drogi krajowej nr 94 Zgorzelec – Korczowa w km 655+445 do km 665+465 w Radymnie.  W dniu 16 kwietnia 2018 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
 19. 23.02.2018 PGE Dystrybucja S.A. Lublin dz. nr ewid. 165 obręb 0008 Wólka Małkowa Budowa sieci elektroenergetycznej nN w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska wzdłuż drogi od km 138+676,30 do km 138+742,40 z przekroczeniem drogi w km 138+871,00 oraz przekroczeniem drogi siecią energetyczną napowietrzną w km 138+778,70 i w km 138+728,20 wraz z projektowanymi szafami kablowymi w km 139+044,30, w km 138+939,90, w km 138+888,60 i wymianą 2 szt. słupów energetycznych oraz rozbiórką istniejącej sieci napowietrznej nN w Wólce Małkowej.    W dniu 29 marca 2018 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
18. 22.02.2018 LEROY-MERLIN INWESTYCJE Sp. z o.o. dz. nr ewid. 408/50, obręb 214 Rzeszów Budowa sieci magistrali wodociągowej DN 800 w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa magistrali wodociągowej o średnicy 800 mm w rejonie A. Wincentego Witosa w Rzeszowie.  
17.  22.02.2018 Gmina Ropczyce dz. nr ewid. 1024/4, obręb 0008 Ropczyce-Witkowice Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Ropczyce ul. Pałacowa w pasie drogowym drogi krajowej nr 94 Zgorzelec-Korczowa od km 565+688 do km 565+775 po stronie lewej (skrzyżowanie z ul. Pałacową). W dniu 11.04.2018 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu. 
16. 20.02.2018 Gmina Domaradz dz. nr ewid. 3873, 3874, 3875, 3876, 3877, 3878, 3879, 3933/4, 3933/5, 3950, 3951, 3952, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957/1, 3957/2, 4063, 4064 obręb 0002 Domaradz Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV – oświetlenie odcinka drogi wojewódzkiej nr 884 relacji Przemyśl – Dubiecko – Bachórz -Domaradz w km 64+323-64+996 w miejscowości Domaradz. W dniu 14.03.2018 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
 15  15.02.2018  PGE Dystrybucja S.A. Lublin dz. nr ewid. 308/1 i 308/2 obręb 0008 Wólka Małkowa  Budowa sieci elektroenergetycznej nN w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska wzdłuż drogi od km 13+429,80 do km 138+452,20, od km 138+382,80 do km 138+411,50, od km 138+166,80 do km 138+215,00 strona prawa, z przekroczeniem drogi w km 138+586,90, w km 138+548,60, w km 138+461,40, w km 138+413,40, w km 138+340,60, w km 138+261,70, w km 138+248,20, w km 138+206,40, w km 138+165,30 oraz wymianą 4 szt. słupów energetycznych i rozbiórką istniejącej sieci napowietrznej nN w Wólce Małkowej  W dniu 29 marca 2018 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
 14.  08.02.2018  PGE Dystrybucja S.A. Lublin  dz. nr ewid. 94 obręb 0012 Sietesz  Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV, szaf kablowych i złączy licznikowych w punktach A, B, E. F, G, K, L, M, M, O oraz przejścia poprzecznego na odcinku C-D w km 35+256, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Pruchnik – Żurawica od km 34+813 do km 35+675 Strona prawa i lewa w miejscowości Sietesz gm. Kańczuga  W dniu 22 marca 2018 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
 13.  07.02.2018  PGE Dystrybucja S.A. Lublin  dz. nr ewid. 308/2 obręb 0008 Wólka Małkowa, dz. nr ewid. 823/2 obręb 0006 Tryńcza  Budowa sieci elektroenergetycznej nN w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska od km 138+049,60 do km 138+067,60 z przekroczeniem drogi w km 137+841, 6 szt. szaf kablowych w km 138+075,90, w km 138+007,70, w km 137+931,10, w km 137+840,1, w km 137+758,50, w km 137+704,20 oraz demontaż przewodów napowietrznych w ramach rozbiórki sieci napowietrznej w Tryńczy  W dniu 29 marca 2018 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
12. 07.02.2018 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. dz. nr ewid. 1112/1, 1111/3, 1063/98, 440/2, 440/3, 441/3, 446/4, 448/1, 450/3, 455/1, 457/3, 458/1, 463/4, 462/1, 467/1, 470/3, 475/5, 475/6, 478/3, 502/1, 506/1, 532/1, 533/1, 543/6, 548/1, 549/1, 576/1, 575, 577/3, 600/1, 610/3, 628/5, 638/3, 666/1, 667/3, 667/2, 678/1, 679/6, 687/19, 702/7, 706/3, 727/2, 726/1, 736/2, 737/1, 751/7, 777/3, 783/24, 787/13, 797/9, 807/1, 823/5, 823/7, 839/3, 841/1, 842/1, 872/3, 883/3, 956/14, 958/14, 969/5, 985/1, 991/13, 992/4, 1000/10, 1010/5, 1015/7, 1019/7, 1021/7, 1024/7, 1027/7, 1036/3, 1036/1, 1037/4, 1037/3 obręb 216 Staromieście Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczonej 2 x Dz 450 mm i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dn 800 mm w pasie drogowym (drogi wojewódzkiej realizowanej w przedsięwzięcia 'Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej\ na podstawie decyzji ZRID I-VI.7820.1.1.2017 z dn. 15.07.2017 r.) w ramach zadania pn. „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej Dn 800 mm od ul. Ks. M. Kolbego do istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Lubelskiej w ramach realizacji inwestycji pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko – etap I. W dniu 20.03.2018 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
11. 02.02.2018 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dz. nr ewid. 32/2, obręb 0008 Zarzecze, 1059/3 obręb 0001 Babica, 625 obręb 0007, 2357/3 obręb  0015 Warzyce Budowa kolejowych urządzeń elektroenergetycznych na terenie kolejowym zamkniętym – linii kolejowej nr 106 Rzeszów – Jasło.  
10. 26.01.2018 PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie Oddział Zamość dz. nr ewid. 1752, 1753 obręb 0003 Przeworsk  Budowa sieci kablowej nN w pasie drogowym drogi krajowej nr 94 w km 634+950 do 635+510. Budowa 7 szt. złączy kablowych nN. Rozbiórka 4 odcinków sieci napowietrznej nN krzyżujących drogę krajową nr 94 (ul. Lwowska).  W dniu 20 marca 2018 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
9. 25.01.2018 Gmina Tuszów Narodowy dz. nr ewid. 1559 obręb 100 Tuszów Narodowy Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Tuszowie Narodowym etap IIIB cz. 1 gmina Tuszów Narodowy” – obiekt: „Przekroczenie torów kolejowych PKP linii nr 25 Łódź Kaliska-Dębica, km 282+700, na działce nr ewid. 1559 obręb 100 Tuszów Narodowy, na terenie gminy Tuszów Narodowy, rurociągiem podciśnieniowym kanalizacji sanitarnej, na terenie kolejowym zamkniętym.  
8. 19.01.2018 Gmina Rymanów dz. nr ewid.1507/1, 3187/8, 2950 obręb 0001 Rymanów, 4017, 979 obręb 0011 Posada Górna Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1 kV oświetlenia ulicznego przy ulicy Grunwaldzkiej w Rymanowie i ul. 3-go Maja w Posadzie Górnej – Droga Wojewódzka nr 887 od km 22+560 do km 24+683,5. W dniu 12.02.2018 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
7. 17.01.2018   Gmina Rymanów dz. nr ewid. 286 obręb 0004 Klimkówka Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1 kV oświetlenia ulicznego przy ul. Kasztanowej w miejscowości Klimkówka – Droga Krajowa nr 28 od km 245+168 do km 245+434.  W dniu 08.02.2018 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
6. 17.01.2018 Gmina Rymanów dz. nr ewid. 453/5, 453/6, 453/3, 453/4, 462/4, 462/5, 462/6, 464/1, 464/2, 465/1, 2565, 468, 473/1, 473/2, 483/1,  483/2, 483/3, 484, 490, 491/3, 491/2, 491/1 obręb 0001 Rymanów Budowa oświetlenia chodnika w ciągu drogi Krajowej nr 28 relacji Zator-Sanok-Medyka w miejscowości Rymanów w km od 246+668 do 247+513 strona lewa. W dniu 08.02.2018 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
5. 17.01.2018 Gmina Rymanów dz. nr ewid. 1105/1, 1105/3 obręb 0013 Sieniawa Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1 kV oświetlenia ulicznego przy ul. Długiej w miejscowości Sieniawa – Droga Krajowa Nr 28 od km 252+060 do km 252+474. W dniu 08.02.2018 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
4. 12.01.2018

Zbigniew Mindziak
Lisie Jamy ul. Długa 9, 37-600 Lubaczów 

dz. nr ewid. 3595/2 obręb 0001 Lubaczów  Budowa linii kablowej nn 0,4 kV w pasie drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa-Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Hrebenne od km 38+132 do km 38+137 strona lewa w m. Lubaczów w ramach zadania pn. 'Budowa linii kablowej nn 0,4 kV w związku z rozbudową istniejącego budynku nr 16 przy ul. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie”.  W dniu 05.02. 2018 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu. 
3. 04.01.2018 Gmina Sokołów Małopolski dz. nr ewid. 1409 obręb 0005 Trzebuska, dz. nr ewid. 235/1 0003 Nienadówka Budowa odcinka linii energetycznej kablowej niskiego napięcia oświetlenia drogi krajowej nr 19 w miejscowości Trzebuska i miejscowości Nienadówka gmina Sokołów Małopolski. W dniu 26.01. 2018 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.  
2.  03.01.2018 Gmina Niebylec  dz. nr ewid. 1484/1, 1484/4, 177/1 obręb 0008 Lutcza, 0018 Żyznów Przekroczenie kanalizacją sanitarną drogi krajowej nr 19 Kuźnica-Barwinek w km 226+305, 226+827, 227+112, 228+049, 228+635 w ramach inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Lutcza, gm. Niebylec”. W dniu 01.03. 2018 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.   
1. 03.01.2018 Gmina Niebylec dz. nr ewid. 3402/1, 3402/2, 3404 obręb 0008 Lutcza Przekroczenie kanalizacją sanitarną drogi wojewódzkiej nr 989 Strzyżów-Lutcza w km 11+944, 11+771, 11+426, 11+342, 11+265, 11+042, 10+890 w ramach inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Lutcza, gm. Niebylec” W dniu 01.03. 2018 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.  
69. 29.12.2017 PGE Dystrybucja SA O/Rzeszów RE Stalowa Wola dz. nr ewid. 792/16 obręb 0001 Zaklików Budowa przejścia linii kablowej nN 0,4 kV pod torem kolejowym w km 80,047 linii kolejowej Nr 68 Lublin-Przeworsk w msc. Zaklików na terenie kolejowym zamkniętym. W dniu 22.01. 2018 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu. 
68. 29.12.2017 Parafia Rzymskokatolicka
pw. Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie
dz. nr ewid. 1206/1 obręb 0224 Biała II Budowa sieci wodociągowej DN 200 mm w pasie drogowym DW 878 Stobierna-Rzeszów-Dylągówka km 18+336 w Rzeszowie, al. W. Sikorskiego W dniu 22.01. 2018 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.  
67. 22.12.2017 Gmina Rymanów dz. nr ewid. 1511/3, 1511/9 obręb 0021 Wróblik Szlachecki Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Wróblik Szlachecki oraz dwóch przyłączy do budynków na terenie kolejowym zamkniętym.  W dniu 22.02. 2018 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.  
66. 22.12.2017 Gmina Rymanów dz. nr ewid. 1363 obręb 0010 Milcza Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Milcza oraz przyłącza do budynku na terenie kolejowym zamkniętym. W dniu 22.02. 2018 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.   
65. 22.12.2017 Gmina Kolbuszowa dz. nr ewid. 1274/2 obręb 0001 Kolbuszowa Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 987 w km 0+553 w miejscowości Kolbuszowa.  W dniu 15.01. 2018 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu. 
64.  18.12.2017 Gmina Tyrawa Wołoska dz. nr ewid.  107, 106, 101/2 obręb 0007 Tyrawa Wołoska, 129, 85, 92, 73, 39, 17 obręb 0005 Rozpucie  Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 28 w miejscowości: Tyrawa Wołoska od km 296,4 do km 297,1 i Rozpucie od km 297,7 do km 298,4 oraz od km 299,1 do km 300,2. W dniu 09.01. 2018 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
63.  15.12.2017

Gmina Dukla

dz. nr ewid. 16/1 obręb Dukla, 558/1, 552/2, 602/2 obręb Zboiska Budowa kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków w Dukli do projektowanej oczyszczalni ścieków w Wietrznie dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe. W dniu 08.01. 2018 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
62. 01.12.2017

Gmina Rymanów

dz. nr ewid.  337/2, 338/10, 338/9, 338/12, 338/13, 338/14, 338/15, 338/18, 338/8, 338/16, 340/1, 340/2, 341/4, 341/3, 344/2, 344/1, 344/3, 346/1, 346/2, 2565 obręb 0001 Rymanów Budowa oświetlenia chodnika w ciągu drogi krajowej nr 28 relacji Zator-Sanok-Medyka w miejscowości Rymanów w km od 246+165 do 246+639 strona lewa. W dniu 21.12. 2017 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
61. 30.11.2017

Gmina Kolbuszowa

dz. nr ewid.  2315 obręb 0001 Kolbuszowa Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w pasie drogowym drogi krajowej nr 9 Radom – Rzeszów Płn. W km 165+890 oraz w km 165+896 w Kolbuszowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w obszarze ulic: Rzeszowskiej, Kolejowej, Towarowej, Handlowej i Wiktora w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej. W dniu 22.12. 2017 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
60. 29.11.2017

Ślusarz Kazimiera
ul. Podgórska 25/35 35-082 Rzeszów

dz. nr ewid.  46/5, 46/6, 48/1 58/71, 58/74, 58/73, 58/72, 58/26 obręb 211 Rzeszów Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Podkarpackiej w Rzeszowie do działek 46/5 oraz 48/1. W dniu 26.01. 2018 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.  
59. 24.11.2017 Gmina Tryńcza dz. nr ewid.  629 obręb 0006 Tryńcza Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego YAKXS 4 x 25 mm kw na terenie drogi krajowej nr 77 w km od 110+981 do 110+985, od 110+999 do 111+001, 111+014, 111+052, 111+356, 111+394, 111+432 w miejscowości Tryńcza. W dniu 17.01. 2018 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu. 
58.  22.11.2017 Gmina Tyrawa Wołoska dz. nr ewid.  101/2 Tyrawa Wołoska, 129 Rozpucie Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 28 od km 296,4 do km 297,1. W dniu 01.12.2017 r inwestor wycofał wniosek
57. 22.11.2017 Gmina Tyrawa Wołoska dz. nr ewid.  85, 73 Rozpucie Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 28. Rozpucie od km 297,7 do km 298,4 i od km 299,1 do km 300,2. W dniu 01.12.2017 r inwestor wycofał wniosek
56. 17.11.2017 Gmina Dukla

dz. nr ewid. w m. Dukla 16/1
i m. Zboiska 601/16, 6101/14, 601/12, 602/3, 602/2, 558/1

Budowa sieci energetycznej o napieciu znamionowym poniżej 1 KV, stanowiącej odc. oświetlenia chodnika wzdłuż pasa drogi kr. Nr 19 Kuźnica-Barwinek w km 267+870 do km 268+070 w m. Dukla gm. Dukla na działce ewid.gr: w m. Dukla 16/1 i m. Zboiska 601/16, 6101/14, 601/12, 602/3, 602/2, 558/1 W dniu 11.12. 2017 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
55. 09.11.2017 PKP Polskie Linie Kolejowe Warszawa 

dz. nr ewid. 
1113/2 223 Rzeszów-Zwięczyca II; 696/32, 696/33, 2013 Boguchwała;
1699/1, 1993 Lutoryż;
35/2 Zarzecze; 1059/3 Babica;
 1535-1537 Przedm. Czudeckie;
479/4 Czudec; 625-Zaborów; 
288-Glinik Charzewski; 
226/1 Żarnowa;
78/2, 96, 1238/25- Strzyżów;
58 Widacz; 855/1 Przybówka,
1578 Szebnie, 2357/3 Warzyce

Budowa sieci elektroenergetycznej, w tym urządzeń sterowania ruchem kolejowym, telekomunikacyjnych służących jako instalacje i urządzenia w terenie kolejowym zamkniętym na linii kolejowej nr 106 Rzeszów-Jasło W dniu 27.12.2017 r inwestor wycofał wniosek
54. 14.11.2017 Gmina Baranów Sandomierski dz. nr ewid.  3833 obręb 0010 Wola Baranowska Budowa kanalizacji w pasie drogowym w miejscowości Wola Baranowska DW 872 w km 12+917 W dniu 12.01. 2018 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu. 
53.  13.11.2017  Gmina Jaśliska  

dz. nr ewid. 282/1; 382; 284/1; 390; 285/4 w Daliowej;
4785;4784 w Posadzie Jaśliskiej;
545; 546; 547 w Woli Niżnej w Gminie Jaśliska.

Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie dr.woj. Nr 897 Tylawa-Komańcza-Radoszyce-Cisna-Wołosate-Granica Państwa przekroczenia w Daliowej, Posadzie Jaśliskiej,  Woli Niżnej.  W dniu 14.11. 2017 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
52.  10.11.2017

Hanna Bieńkowska

Matysówka 47B

35-330

Ewelina Sroka

Kamień

36-053 Krzywa Wieś 197

dz. nr ewid. 2812/7

3066 obr. 209

Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. 2812, 3066 obr 209 w Rzeszowie -lokalizacja w pasie drogi woj. 878 kwm 17+721 Al. Gen. Sikorskiego W dniu 08.12. 2017 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
51.  08.11.2017  Gmina Jaśliska dz. nr ewid.  4785 obręb 0005 Posada Jaśliska Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Daliowa, Posada Jaśliska, Jaśliska, Wola Niżna – etap II. Przekroczenie drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa-Cisna – gr. Państwa w km 7+610 projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej 0 200 mm PVC w rurze ochronnej stalowej 406 x 10 mm metodą podwiertu.  W dniu 14.11. 2017 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
 50.  08.11.2017 Gmina Jaśliska dz. nr ewid.  4784 obręb 0005 Posada Jaśliska  Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Daliowa, Posada Jaśliska, Jaśliska, Wola Niżna – etap II. Przekroczenie drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa-Cisna – gr. Państwa w km 9+162 projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej 0 90 mm PE w rurze ochronnej stalowej 219 x 7 mm metodą podwiertu.  W dniu 14.11. 2017 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu.
49. 07.11.2017 Gmina Jaśliska dz. nr ewid.  4784, 4785 obręb 0005 Posada Jaśliska Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Daliowa, Posada Jaśliska, Jaśliska, Wola Niżna – etap II. Przekroczenie drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa-Cisna – gr. Państwa w km 7+610 projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej 0 200 mm PVC w rurze ochronnej stalowej 406 x 10 mm metodą podwiertu oraz przekroczenie drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa-Cisna – gr. Państwa w km 9+162 projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej 0 90 mm PE w rurze ochronnej stalowej 219 x 7 mm metodą podwiertu.  W dniu 08.11.2017 r inwestor wycofał wniosek
48. 26.10.2017 Leroy-Merlin Inwestycje Sp. z o.o. dz. nr ewid.  408/50 obręb 214 Rzeszów Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 94 (al. Wincentego Witosa nr ew. działki 408/50 obr. 214) a teren działki nr 317/43 obr. 214 w miejscowości Rzeszów wraz z przebudową/budową kanalizacji deszczowej, przebudową magistrali wodociągowej DN800 budową studni wodomierzowej na wodociągu DN800, przebudową sieci wodociągowej, przebudową linii kablowej ziemnej, przebudową oświetlenia, przebudową kanalizacji teletechnicznych oraz zabezpieczeniem sieci światłowodowych. W dniu 14.12. 2017 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu. 
47. 12.10.2017 Gmina Miejska Jarosław dz. nr ewid.  630/1, 655/5, 503/6, 470/4, 475/21 obręb 0004 Jarosław Oświetlenie ulicy Pogodnej w Jarosławiu – sieć kablowa ziemna. W dniu 29.11.2017 r decyzja wnosząca sprzeciw.
46. 12.10.2017 Magdalena Kotula dz. nr ewid.  2386 obręb 0005 Stobierna Budowa sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 19 relacji Kuźnica-Barwinek w miejscowości Stobierna w km 459+780. W dniu 15.11. 2017 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu. 
45. 10.10.2017 PGE Dystrybucja S.A. dz. nr ewid.  1311 obręb 008 Rudka Budowa sieci elektroenergetycznej nn 04 kV „Dobra 6” w miejscowości Rudka. W dniu 27.10. 2017 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu. 
44. 05.10.2017 Gmina Dukla dz. nr ewid.  3517, 795/1, 799 obręb 0005 Iwla Budowa sieci energetycznej o napięciu znamionowym poniżej 1 kV, stanowiącej odcinek oświetlenia chodnika ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla w km 37+560 do km 37+846 w miejscowości Iwla, gm. Dukla. W dniu 27.10. 2017 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu. 
43. 04.10.2017 Gmina Baranów Sandomierski dz. nr ewid.  2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 3831 obręb 0010 Wola Baranowska Budowa sieci kanalizacji sanitarnej pod drogą wojewódzką nr 872 w miejscowości Wola Baranowska. W dniu 26.10. 2017 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu. 
 42. 26.09.2017 Gmina Miejska Jarosław dz. nr ewid.  2828/6, 2852/2, 2828/4 obręb 0004 Jarosław Oświetlenie ulicy Nad Sanem i Zduńskiej w Jarosławiu. W dniu 13.11.2017 r decyzja wnosząca sprzeciw.
 41.    22.09.2017    PGE Dystrybucja S.A. dz. nr ewid.  442 obręb 0014 Rymanów Budowa linii kablowej nN w pasie drogi wojewódzkiej nr 887 w km 25+362 do km 25+403 strona lewa wraz z przekroczeniem drogi w km 25+320 w ramach przebudowy istniejącej linii napowietrznej nN na kablową w miejscowości Rymanów Zdrój. W dniu 16.10. 2017 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu 
 40.    21.09.2017    Gmina Dukla

dz. nr ewid.  4148 obręb 0004 Głojsce

dz. nr ewid.  3517 obręb 0005 Iwla

Budowa sieci energetycznej o napięciu znamionowym poniżej 1 kV, stanowiącej odcinek oświetlenia chodnika wzdłuż pasa drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla w km 37+407 do km 37+560 w miejscowości Głojsce i Iwla, gm. Dukla. W dniu 13.10. 2017 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu 
39. 18.09.2017  PGE Dystrybucja S.A dz. nr ewid.  3056/17 obręb 0009 Szówsko Budowa elektroenergetycznych podziemnych linii kablowych nn 0,4 kV, przyłączy kablowych  nn 0,4 kV do zasilania budynków na osiedlu Milenijnym w miejscowości Szówsko, gm. Wiązownica, pow. jarosławski wraz z demontażem istniejącej sieci napowietrznej nn 0,4 kV w zakresie lokalizacji elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV w pasie drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Bełżec w km 2+996 str. prawa w miejscowości Szówsko.   W dniu 05.10. 2017 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu 
 38.  18.09.2017  Gmina Dębica dz. nr ewid.  944/111 obręb 0002 Brzeźnica Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej 985 Nagajów – Dębica na działce nr 944/11 w miejscowości Brzeźnica KM 54+470 strona lewa W dniu 16.10. 2017 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu 
37. 13.09.2017 Gmina Baranów Sandomierski  dz. nr ewid.  1967/1 obręb 000 Skopanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej pod drogą wojewódzką nr 985 w miejscowości  Skopanie, gmina Baranów Sandomierski  W dniu 05.10. 2017 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu. 
36. 04.09.2017 MZK Nisko sp. z o.o.  dz. nr ewid. 3282/4, 4018, 3516/1 obręb 0001 Zarzecze Budowa sieci wodociągowej PE fi 160 mm i kanalizacji sanitarnej-tłocznej PE fi 110 mm w skrzyżowaniu z drga wojewódzką nr 858 Zarzecze-Biłgoraj-Zwierzyniec w Zarzeczu km 3+584 i km 4+051. W dniu 23.10. 2017 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu. 
35. 31.08.2017 Gmina Jarosław dz. nr ewid. 399  obręb 0012  Wólka Pełkińska Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV oświetlenia ulicznego w m. Wólka Pełkińska gmina Jarosław w pasie drogi krajowej DK nr 77 W dniu 03.10. 2017 r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu 
 34.  23.08.2017  PGE Dystrybucja S.A  dz. nr ewid. 398  obręb 0012  Wólka Pełkińska Budowa linii kablowej nN,  oraz przyłączy kablowych w celu przyłączenia budynku mieszkalnego na dz. Nr 299/2  w m. Wólka Pełkińska W dniu 31.08. 2017r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu 
33. 31.07.2017  PGE Dystrybucja S.A dz. nr ewid. 399  obręb 0012  Wólka Pełkińska Budowa linii kablowej SN, stacji transformatorowej STLmb-3.6, linii kablowej nN w celu przyłączenia budynku mieszkalnego na dz. Nr 59 oraz budynku gospodarczego na dz. Nr 462 w m. Wólka Pełkińska W dniu 24.08. 2017r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
32. 27.07.2017 Gmina Rymanów dz. nr ewid. 2045 obręb 0010  Milcza Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w pasie drogi wojewódzkiej nr 887 w km 15+227, 15+152, 14+908, oraz 14+803 w miejscowości Milcza W dniu 18.08. 2017r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
31. 27.07.2017 Gmina Rymanów dz. nr ewid. 677, 735, 1726 obręb 0002 Bzianka  Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w pasie drogi wojewódzkiej nr 887 w km 14+190, 13+989, 13+447, 13+319,  13+060, 12+917, 12++703 oraz 12+354 w miejscowości Bzianka W dniu 18.08. 2017r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
30. 27.07.2017 Gmina Rymanów dz. nr ewid. 1528/1, 1531/4 obręb 0021 Wróblik Szlachecki  Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w pasie drogi wojewódzkiej nr 887 w km 16+423, 16+763, 17+049, 17+412, 17+499 oraz 17+589 w miejscowości Wróblik Szlachecki W dniu 18.08. 2017r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
 29.  13.07.2017  MZK Nisko sp. z o.o.

 dz.ewid. nr 2780  j. ewid. obręb 0001 Zarzecze 

 Budowa  kanalizacji sanitarnej-tłocznej fi 110 mm w skrzyżowaniu z torami kolejowymi linii 65 Most na rz. Bug-Sławków Płd, szlak Huta Deręgowska-Puszcza w m. Zarzecze W dniu 05.09. 2017r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
28. 06.07.2017 Gmina Baranów dz. nr ewid. 880/8 obręb 0007 Skopanie  Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej przekraczającej linię kolejową nr 25 relacji Łódź Kaliska – Dębica w km 268 + 017 oraz budowa przyłącza kanalizacyjnego, na działce nr 880/8    w m. Skopanie W dniu 21.07.2017 r inwestor wycofał wniosek 
27. 21.06.2017 Gmina Dukla dz. nr ewid. 16/1 w Dukli i dz. nr ewid.558/1, 552/2 w Zboiska Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dukla i Zboiska z przekroczeniem dr kr. K 19 Kuźnica -Barwinek w km 268+340 i 267+825 W dniu 13.07. 2017r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
26. 08.06.2017

Hanna Bieńkowska

Ewelina Sroka

dz. nr ewid. 2812/7, 3066 obręb 209  Zalesie Rozbudowa sieci wodociągowej – lokalizacja sieci w pasie drogowym. W dniu 03.07.2017 r inwestor wycofał wniosek 
25. 01.06.2017 Gmina Haczów dz. nr ewid. 1760, 2994 obręb 0006  Trześniów Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Trześniów -przekroczenie drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów -Rymanów – Daliowa w km 9 + 023, km  9 + 810, km 10 + 315, km 10 + 570 projektowanym wodociągiem metodą podwiertu horyzontalnego.  W dniu 23.06. 2017r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
24. 01.06.2017 Gmina Haczów dz. nr ewid. 803/2, 803/1 obręb 0001  Buków Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Buków -przekroczenie drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów -Rymanów – Daliowa w km 7 + 827, km 8 + 156, km 8 + 397, km 8 + 962 projektowanym wodociągiem metodą podwiertu horyzontalnego.  W dniu 23.06. 2017r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
23. 01.06.2017 Gmina Haczów dz. nr ewid. 77, 185/4 obręb 0003  Jabłonica Polska Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jabłonica Polska -przekroczenie drogi krajowej K19 Kuźnica -Barwinek w km 246 + 253 oraz w km 245 + 761  projektowaną siecią wodociągową Ø125 mm PE w rurze ochronnej Ø250 mm metodą podwiertu horyzontalnego. W dniu 23.06. 2017r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
22. 01.06.2017 Gmina Haczów dz. nr ewid. 879/2, 1176 obręb 0004  Jasionów Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jasionów -przekroczenie drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów -Rymanów – Daliowa w km 5 + 033, km 6 + 361, km 7 + 093 projektowanym wodociągiem metodą podwiertu horyzontalnego w m. Jasionów. W dniu 23.06. 2017r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
21. 26.05.2017 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie dz. nr ewid. 1077/11 obręb 208 Rzeszów

Budowa sieci wodociągowej ∅ 450 mm od węzła W12 do węzła W13 w km 596+194 Al. Powstańców Warszawy w Rzeszowie – Droga Krajowa -Etap III.

 W dniu 24.06. 2017r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
 20.  25.05.2017 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie dz. nr ewid. 267/2, 889/3, 1233/3 obręb 0222 Przybyszówka  Budowa sieci wodociągowej ∅ 315 mm na odcinku I-II w obrębie ul. Krakowskiej w km 587 + 748 drogi krajowej nr 19 relacji  Kuźnica – Barwinek.  W dniu 14.06. 2017r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
 19.  04.05.2017  Gmina Rymanów dz. nr ewid. 1372, 4097, 4099 obręb 0001 Rymanów Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Rymanów. W dniu 26.05. 2017r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
18. 04.05.2017 Gmina Rymanów dz. nr ewid.  379/5, 379/6, 2024 obręb 0008 Ladzin Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Ladzin. W dniu 26.05. 2017r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
 17.  27.04.2017  Gmina Narol dz. nr ewid.  148/7 obręb 0006 Latoszyn  Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec w miejscowości  Płażów Gm. Narol w km 55+632, 55+634,  55+756, 55+942, 56+015, 56+226, 56+287.  W dniu 30.05. 2017r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
16. 26.04.2017 Lotnisko Mielec dz.nr ewid. 16/4, 23/54, 37, 39/3 obręb 3 Przemysłowy Rozbudowa systemu oświetlenia nawigacyjnego na terenie lotniska Mielec -EPML. W dniu 20.06. 2017r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
 15.  26.04.2017  Gmina Dębica  dz. nr ewid.  148/7 obręb 0006 Latoszyn Budowa sieci oświetlenia ulicznego  pas drogowy drogi krajowej nr 94 Zgorzelec – Korczowa strona drogi prawa w km 544+209 – 545+060. W dniu 18.05. 2017r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
14. 25.04.2017 Gmina Sieniawa dz. nr ewid.  479/1 obręb Dobra Budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy dn110 mm w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce       -Lubaczów – Hrebenne – przekroczenie w km 4+273 w m. Dobra. W dniu 30.05. 2017r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
 13.  19.04.2017 PGE Dystrybucja S.A dz.nr ewid.307/1,307/2 obręb 0002 Chorzów, obręb 0008 Węgierka Budowa napowietrznej i podziemnej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz z urządzeniami do rozdziału i pomiaru energii elektrycznej zasilanej ze stacji transformatorowej  „Chorzów 2” w miejscowości Chorzów gmina Roźwienica. W dniu 18.05.2017 r inwestor wycofał wniosek 
 12.  31.03.2017  PGE Dystrybucja S.A  dz.nr ewid.6112, 2147 obręb Sokołów Budowa i przebudowa sieci niskiego napięcia napowietrznej na kablową w obrębię stacji transformatorowej sokołów I Miasto w m. Sokołów Małopolski. W dniu 22.05. 2017r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
11. 27.03.2017 Antoni Lekowski dz. nr ewid.  205, obręb Wysoka Budowa sieci wodociągowej w pasie drogi Wojewódzkiej nr 877 Naklik-Leżajsk-Dylągówka -Szklary w km 48+843. W dniu 18.04. 2017r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
 10.  13.03.2017 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  dz. nr ewid.  368/1, 369/1, 374/2, 375/4  obręb 218 Rzeszów Przekroczenie kanalizacją sanitarną drogi krajowej DK-97 Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w km 5+176 w ramach inwestycji pn:”Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Załęże w rejonie ul. Św. Floriana i Kwarcowej – projekt „w Rzeszowie -Etap I. W dniu 25.04. 2017r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
9. 07.03.2017 Gmina Miasto Ulanów dz. nr ewid.  286, 633/9 obręb 0001 Ulanów Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 858 odc. Zarzecze – Biłgoraj w km 10+397 w m. Ulanów.  W dniu 05.05. 2017r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
8. 01.03.2017 Gmina Dębica dz. nr ewid.  148/7 obręb 0006 Latoszyn Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w m. Latoszyn. W dniu 28.03.2017 r inwestor wycofał wniosek
 7.  28.02.2017 Gmina Wielopole Skrzyńskie  dz. nr ewid.  3001 obręb  0003 Glinik Budowa sieci wodociągowej wraz urządzeniami budowlanymi w miejscowości Glinik, Brzeziny Wielopole Skrzyńskie, gmina Wielopole Skrzyńskie – przejścia przez drogę wojewódzką nr 986 relacji Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa w km 30+822, 31+821, 31+973, 32+255, 32+763, 33+027, 33+110. W dniu 20.04. 2017r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
 6.  28.02.2017 Gmina Wielopole Skrzyńskie dz. nr ewid.  1513 obręb  0001 Broniszów Budowa sieci wodociągowej wraz urządzeniami budowlanymi w miejscowości Broniszów, gmina Wielopole Skrzyńskie – przejście przez drogę wojewódzką nr 986 relacji Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa w km 27+964, 27+850.  W dniu 20.04. 2017r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
5. 27.02.2017 PGE Dystrybucja S.A

dz. nr ewid.  1056, obręb 219 Wilkowyja  Płd. 

dz. nr ewid.  1055, obręb 219 Wilkowyja  Płd.

Budowa przyłącza kablowego SN ze stacją transformatorową napowietrzną, linii kablowych NN oraz przebudowa przyłącza NN w Rzeszowie ul. Marcina Filipa. W dniu 31.03. 2017r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
4. 10.02.2017 Gmina Ostrów dz. nr ewid.  316/1, 422/1 obręb 008 Wola Ociecka  Budowa kanalizacji w pasie drogi Wojewódzkiej nr 986 w ramach budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompami i zasilaniem energetycznym dla m. Blizna i Wola Ociecka Gmina Ostrów.  W dniu 3.04. 2017r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
 3.  19.01.2017 Gmina Miasto Rzeszów

dz. nr ewid.  1746/1, obręb 212 Staroniwa 

dz. nr ewid.  1877/3, obręb 207 Śródmieście 

Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej usytuowanej w km 593+988 oraz w km 594+679 w ul. Batalionów Chłopskich w pasie drogi krajowej nr 19, Kuźnia-Barwinek w m. Rzeszów. W dniu 20.03. 2017r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
 2.  16.01.2017  Gmina Dębica dz. nr ewid.  55/2, 663, 659 obręb 11 Pustynia Budowa oświetlenia drogowego na działkach nr 53/12, 53/15, 54/2, 55/2, 663, 659 gmina Dębica. W dniu 20.01.2017r. inwestor wycofał zgłoszenie 
 1.  16.01.2017  PGE Dystrybucja S.A dz. nr ewid.  2327/2 obręb 5 Jarosław Budowa i przebudowa układu sieci elektroenergetycznej nN w ciągu drogi wojewódzkiej nr 880 Jarosław -Pruchnik, ulicy Słowackiego w Jarosławiu. W dniu 3.02. 2017r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
 40.  28.12.2016 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. dz. nr ewid. 368/1, 369/1,374/2,375/4 obręb 218 Rzeszów-Wilkowyja Przekroczenie kanalizacją sanitarną drogi krajowej DK -97 Al. Żołnierzy i Armii Wojska Polskiego w km 5+176 w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Załęże w rejonie ul. Św. Floriana i Kwarcowej w Rzeszowie.  

W dniu 25.01.2017r.

Decyzja sprzeciw

39. 22.12.2016 Gmina Dukla dz. nr ewid. 603/2, 553/1 obręb 0015 Równe Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dukla dla wsi Równe – przekroczenie drogi krajowej nr K19 Kuźnica – Barwinek projektowanym wodociągiem w km 263+866 w miejscowości Równe. W dniu 23. 01. 2017r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu 
38. 19.12.2016  Gmina Brzostek  dz. nr ewid. 400 obręb 0001 Brzostek Budowa kanalizacji sanitarnej dla ulic Polna, Szkotnia,  Przedmieście, 11-go Listopada w Brzostku przekroczenie drogi krajowej nr 73  relacji Wiśniowa – Jasło nr dz. ewid. 440. W dniu 16. 02. 2017r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu 
 37.  09.12.2016  Gmina Miasto Nisko  dz. nr ewid. 3127 obręb 0001 Nisko

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku, w granicach pasa drogi krajowej nr 77 – przekroczenie drogi krajowej nr 77 w km:– 53+606 przewodem PVC 200 w rurze ochronnej przewiertowej PE 315,- 53+769 przewodem PVC 200 w rurze ochronnej przewiertowej PE 315 oraz przewodem PE 110 w rurze ochronnej przewiertowej PE 180, – 53+889 – przewodem PVC 160 w rurze ochronnej przewiertowej PE 250.

W dniu 10. 01. 2017r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu 
 36.  28.11.2016 Gmina  Tarnobrzeg  dz. nr ewid. 2203/1, 1869/33 obręb                            12-Tarnobrzeg Budowa skweru wraz z siecią elektryczną oświetlenia przy skrzyżowaniu ulicy Kopernika i Sikorskiego w miejscowości Tarnobrzeg na działka  nr ew. 2203/1, 1869/33 , obręb 12 Tarnobrzeg. W dniu 01.12.2016r. inwestor wycofał zgłoszenie
35. 24.11.2016 Gmina Jeżowe dz. nr ewid. 1915 obręb 5 Groble Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego nN 0,4 kV ze stacji trafo Jeżowe 22 Pikuły Groble w pasie drogi wojewódzkiej nr 861 w km 21+771-21,995.  W dniu 28. 12. 2016r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu 
 34.  15.11.2016 Gmina Dukla dz.nr ewid. 889, 888, 887, 878, 877, 870/9, 870/10, 870/7, 870/12, 869, 868/2, 861/1, 867, 866/2, 866/1, 865, 856/1, 855, 853, 850, 846, 847/2, 847/1, 844/1, 842, 816/7, 815/1, 815/2, 814/3, 814/1, 813, 812, 811, 810, 809, 808, 804/5, 3517 obręb 0007  Iwla Budowa sieci energetycznej o napięciu znamionowym poniżej 1 kV, stanowiącej odcinek oświetlenia chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 993 w miejscowości Iwla, gm. Dukla na działkach nr 889, 888, 887, 878, 877, 870/9, 870/10, 870/7, 870/12, 869, 868/2, 861/1, 867, 866/2, 866/1, 865, 856/1, 855, 853, 850, 846, 847/2, 847/1, 844/1, 842, 816/7, 815/1, 815/2, 814/3, 814/1, 813, 812, 811, 810, 809, 808, 804/5, 3517. W dniu 25.11.2016r. inwestor wycofał zgłoszenie
 33.  28.10.2016 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  dz. nr ewid. 368/1, 369/1, 374/2, 375/4 obręb 218 Rzeszów Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Załęże w rejonie ul. Św. Floriana i Kwarcowej w Rzeszowie. 

W dniu 30.11.2016r.

Decyzja sprzeciw

32.  05.10.2016 Gmina Miejska Mielec dz. nr ewid. 2986/1, obręb 5 Smoczka Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na działce nr ewid 2986/1 obręb 5 Smoczka na terenie Miasta Mielca. W dniu 13.10.2016r. inwestor wycofał zgłoszenie
31. 05.10.2016 Gmina Miejska Mielec dz. nr ewid. 1530/1, obręb 2 Osiedle Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na działce nr ewid 1530/1 obręb 2 Osiedle na terenie Miasta Mielca. W dniu 13.10.2016r. inwestor wycofał zgłoszenie
 30.  04.10.2016  Gmina Niebylec dz. nr ewid. 1484/4, obręb 0008 Lutcza Budowa  kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej nr 19 Kuźnica -Barwinek w km 229+471 w miejscowości Lutcza, gmina Niebylec. W dniu 25. 11. 2016r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu 
 29.  22.09.2016 Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie dz. nr ewid. 44, obręb 1 1 Bachórz

 

Budowa w pasie drogi wojewódzkiej nr 884 na działce nr 44 w m. Bachórz energetycznej sieci kablowej nn 0,4 kVw km 42+158 (przejście poprzeczne pod drogą). W dniu 28. 11. 2016r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu 
28.  15.09.2016 Gmina Radomyśl nad Sanem  

dz.nr ewid. 542 obr.ew. Żabno

jedn.ew. Radomyśl nad Sanem

Przekroczenie siecią kanalizacyjną drogi wojewódzkiej nr 856 odc. Antoniów-Dąbrowa Rzeczycka w m. Żabno  w km 9+245, działka drogowa nr ew. 542 obr. ew. Żabno, Gmina Radomyśl nad Sanem. W dniu 29. 11. 2016r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu 
27.  9.09.2016 Gmina Narol dz. nr ewid. 1177 obr. nr 0012 Płazów, jedn. ew. 180905_5 Narol Budowa  kanalizacji sanitarnej w m. Płazów gm. Narol w pasie drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław Oleszyce-Cieszanów-Bełżec.  

W dniu 30.11.2016r.

Decyzja sprzeciw

 26.  8.09.2016  Gmina Wiązownica dz. nr ewid. 29 obr. nr 0004 Nielepkowice  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przykanalikami wraz z pompowniami i rurociągami bocznymi dla m. Nielepkowice, w zakresie przekroczenia drogi wojewódzkiej Nr 870 relacji Sieniawa-Jarosław, km 10+478, 10+477, km 10+781, km 10+913, 11+096 na działce nr 29 projektowaną kanalizacją sanitarną, Gmina Wiązownica. W dniu 11. 10. 2016r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu 
 25.  6.09.2016  PGE Dystrybucja S.A  dz. ewid. 2, nr 165 obr.0009 Wólka Ogryzkowa Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia – przekroczenie drogi krajowej nr 77 relacji Lipnik-Przemyśl w km 113+018 oraz demontaż przewodów napowietrznych w ramach rozbiórki istniejącej sieci napowietrznej niskiego napięcia W dniu 21. 10. 2016r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu  
 24.   31.08.2016  PGE Dystrybucja S.A dz. nr ewid. 2113/6 obręb 0001 Radymno Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia zasilanej ze stacji    „Radymno 1”, „Radymno 14”, i „Radymno 20” w pasie drogi krajowej nr 94 relacji Zgorzelec-Korczowa na odcinku km 665+080-665+445   z rozbiórką istniejącej sieci napowietrznej niskiego napięcia.  W dniu 03. 10. 2016r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu 
 23.  29.08.2016  PKP Energetyka S.A  dz. nr ewid. 35/8, 35/7, obręb 58 Zachwiejów, dz. nr ew. 683/3,683/4,604/3, 809/1, obręb nr 5 Knapy Budowa stacji tranformatorowej w obudowie betonowej wraz z budową linii kablowych nn. wraz ze załącznikami kablowo-pomiarowymi. W dniu 21. 10. 2016r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu  
 22.  12.08.2016 Gmina Padew Narodowa dz. nr ewid. 3578, obręb 52 Padew Narodowa Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej z przepompownią, rurociągiem tłoczonym i kablem zasilania energetycznego przy ul. Uzar-Krysiakowej w Padwi Narodowj. W dniu 13. 09. 2016r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
 21.  18.07.2016  Gmina Besko  dz. nr ewid. 1500/1, obręb Besko Budowa sieci energetycznej o napięciu znamionowym poniżej 1 kV stanowiącej odcinek oświetlenia ulicznego w miejscowości Besko.  W dniu 18. 08. 2016r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
20. 11.07.2016 Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. dz. nr ewid. 3144, obręb Sokołów Budowa odcinka sieci teletechnicznej dla inwestycji pn” Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w związku z przebudową istniejącej stacji paliw Orlen przy ul. Tysiąclecia w m. Sokołów” na terenie drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Leżajsk od km 54+365 do 54+426. W dniu 30. 09. 2016r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
19. 07.07.2016 PKP Energetyka S.A. dz. nr ewid. 1715/1, obręb Chmielów Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania „Modernizacja stacja transformatorowej CTSPL-8 na stacji Ocice”.  W dniu 30. 08. 2016r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
 18.  29.06.2016  Gmina Kolbuszowa dz. nr ewid. 1233/3, obręb 9 Kolbuszowa Górna  Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w pasie drogowym dr. krajowej nr 9 Radom-Rzeszów Płn. realizowanej w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej Górnej-etap III” na działce o nr ew. 1233/3 położonej w Kolbuszowa Górna.  W dniu 01. 08. 2016r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
 17.  21.06.2016 Gmina Dukla dz. nr ewid. 111, 254, 258/1, 259, 266/1, 267,  obręb Tylawa Budowa sieci energetycznej o napięciu znamionowym poniżej 1 kV, stanowiącej odcinek oświetlenia ulicznego w miejscowości Tylawa, gm. Dukla na dz. nr ew. 111, 254, 258/1, 259, 266/1, 267. W dniu 22. 07. 2016r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
 16.  16.06.2016  PGE Dystrybucja S.A  dz. nr ewid. 884,  obręb Przemyśl Rozbiórka istniejącej sieci napowietrznej nn 0,4 kV wraz z przyłączami, budowa sieci kablowych nn 0,4 kV wraz z przyłączami kablowymi, załączami kablowymi i licznikowymi, sieci kablowych oświetlenia drogowego przy ul. Grunwaldzkiej w Przemyślu. W dniu 29. 08. 2016r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
 15.  13.06.2016 PGE Dystrybucja S.A  dz. nr ewid. 238,  obręb Mokra Budowa linii kablowych nn 0,4 kV od stacji transformatorowej „Mokra5” i „Mokra6”, przyłączy kablowych nn 0,4kV w celu zasilania budynków mieszkalnych na działkach nr 174/1, 174/2, 174/3, 174/4, 150, 144/1, 144/2 w m. Mokra pow. jarosławski – ETAP I w zakresie lokalizacji szafy energetycznej kablowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 880 (działka drogowa nr 238), km 7+440. W dniu 14. 07. 2016r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
14. 07.06.2016  PGE Dystrybucja S.A  dz. nr ewid. 1836,  obręb Kańczuga,        dz. nr ew. 2242,  obręb Siedleczka Budowa linii kablowej nn 0,4 kV w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej budynku mieszkalnego na działce nr 938/1 w m. Kańczuga powiat przeworski w zakresie przekroczenia drogi wojewódzkiej nr 835 (działka drogowa nr 1863), km 162+836 oraz wymiana słupa energetycznego nn. w km 162+214 (działka drogowa nr 2242). W dniu 17. 08. 2016r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
 13.  06.06.2016  PGE Dystrybucja S.A dz. nr ewid. 1500/1,  obręb Besko Budowa sieci energetycznej niskiego napięcia (0,4 kV)  w  miejscowości Besko – w zakresie budowy sieci energetycznej w pasie drogi krajowej nr 28 Zator-Sanok-Medyka w miejscowości Besko. W dniu 06. 07. 2016r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
 12.  03.06.2016 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji   dz. nr ew. 299, 1193/9, 338/7, 346/3, 389/3, 1110/3, 1102/6, 840/14, 840/12, 840/10, 840/8, 836/1, 832/7, 832/5, 831/9, 831/7, 629/13, 629/11, 629/15, 631/7, 631/9, 631/10, 631/5, 636/7, 637/9,802/29 obręb 224 Biała II Budowa sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów-Dylągówka klasy G w kilometrze od km 2+918,70 do 3+608,26; od km               3+ 659,12 do 3+ 806,48;od km 4+ 005,90 do 4+651,60. W dniu 09. 08. 2016r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
 11.  11.05.2016 Gmina Miasto Rzeszów dz. nr ewid. 1437,  obręb 219 Rzeszów Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Lwowska w Rzeszowie. W dniu 23. 06. 2016r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
 10. 26.04.2016 Gmina Miasto Sanok dz. nr ewid. 518/4,  obręb 0005 Olchowce Budowa sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 28 Zator-Sanok-Medyka, przekroczenie drogi w km 277+744, działka nr ewid. 518/4 w m. Sanok. W dniu 30. 05. 2016r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
 9.  15.04.2016 Gmina Kolbuszowa dz. nr ewid. 1257/1,  obręb 0012 Zarębki Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Zarębkach w zakresie przekroczenia pasa drogi krajowej nr 9 dz. nr 1257/1, km 162+013, km 162+373 gmina Kolbuszowa. W dniu 17. 05. 2016r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
 8.  30.03.2016 PGE Dystrybucja S.A dz. nr ewid. 1423,  obręb 181205_5.0001 Zarzecze-Podborek Budowa i demontaż linii napowietrznej niskiego napięcia zasilanej ze stacji trafo Zarzecze 11, w pasie DK nr 19 Lublin-Rzeszów. W dniu 02.05.2016r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
 7.  21.03.2016 Gmina Trzebownisko dz. nr ewid. 623/1,  obręb 181613_2 Trzebownisko Budowa odcinka sieci wodociagowej w miejscowości Trzebownisko- Nowa Wieś, przekroczenie drogi wojewódzkiej nr 878. W dniu 12.05.2016r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
 6.  14.03.2016 PGE Dystrybucja S.A dz. nr ewid. 6690,  obręb 0020 Leżajsk Budowa odcinka sieci napowietrznej nN elektronicznej – przekroczenie w  km 15+160 wraz z likwidacją odcinków sieci napowietrznej nN elektroenergetycznej, budowa odcinka sieci kablowej nN elektroenergetycznej od km 15+163 do 15+ 180, budowy 2 odcinków przyłączy kablowych nN elektroenergetycznych od km 15+197 do km 15+225 zasilanych ze stacji : Leżajsk Plac Szkolny, Leżajsk Krokusowa, Leżajsk Zor V, Leżajsk II w pasie drogowym DW nr 877 Naklik -Leżajsk-Łańcut-Szklary w m. Leżajsk. W dniu 14.04.2016r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
5. 04.03.2016 PGE Dystrybucja S.A dz. nr ewid. 4282/2,  obręb 0001 Nisko Budowa linii kablowych niskiego napięcia i demontaż linii napowietrznej niskiego napięcia w pasie drogi krajowej nr 19 dz. nr 4282/5 w Nisku km 419+732 i 419+836. W dniu 05.04.2016r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
 4.  29.02.2016 Gmina Jasielnica Rosielna dz. nr ewid. 3364,  obręb Jasielnica Rosielna Budowa sieci wodociągowej w Jasielnicy Rosielnej w pasie drogi krajowej nr 19 Kuźnica-Barwinek w km 238+122 Jasielnica Rosielna obręb 0002 działka ne ew. 3364. W dniu 31.03.2016r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
3. 23.02.2016 Gmina Pruchnik dz. nr ewid. 1920/20,  obręb Pruchnik Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przewodem typu YAKY 4x25mm2 w m. Pruchnik na dz. nr 1920/20 w zakresie lokalizacji w pasie drogi wojewódzkiej nr 881 w km 52+253, 52+308, 52+332, 52+372. W dniu 09.03.2016r. inwestor wycofał zgłoszenie
2.  19.02.2016 PGE Dystrybucja S.A dz. nr ewid. 1141,  obręb Jeżowe Budowa odcinków linii kablowej nN 0,4 KV w pasie drogi wojewódzkiej Nr 861 w km 12+678, oraz w km 12+760-12+830. W dniu 22.03.2016r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
 1.  04.02.2016 PGE Dystrybucja S.A dz. nr ewid. 6690,  obręb Leżajsk Budowa i przebudowa sieci nN, wraz z przyłączami poprzez lokalizację w pasie drogowym DW nr 877 Naklik – Leżajsk -Łańcut – Szklary w km 15+160 linii napowietrznej, od km 15 + 163 do km 15+180 i od km 15 + 197 do km 15 + 225 linii kablowej w związku z budową i przebudową sieci nN wraz z przyłączami zasilanych ze stacji:Leżajsk Plac Szkolny, Leżajsk Krokusowa, Leżajsk ZorV, Leżajsk II.

W dniu 11.03.2016r.

Decyzja sprzeciw

 19.  24.12.2015 PGE Dystrybucja S.A  dz. nr ewid. 2591,  obręb Hadle Szklarskie Budowa sieci elektroenergetycznych kablowych nN – 0,4 kV, w obrębie drogi wojewódzkiej nr 835 w m. Hadle Szklarskie. W dniu 08.03.2016r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
 18.  11.12.2015 Gmina Jasielnica Rosielna dz. nr ewid. 1420/2, 3364 obręb 0002 Jasielnica Rosielna Budowa dwóch odcinków kanalizacji sanitarnej – przekroczeń w km: 238+030, 239+706 w pasie drogowym drogi krajowej nr 19 relacji Kuźnica-Barwinek w m. Jasielnica Rosielna. W dniu 11.01.2016r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
 17.  03.12.2015 PGE Dystrybucja S.A dz. nr ewid. 2481,  obręb Pruchnik Budowa linii kablowej nn 0,4 kV od stacji transformatorowej           „Węgierka I” w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej budynku usługowego i mieszkalnego na działce nr 2468 w m. Pruchnik. W dniu 04.02.2016r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
 16.  13.11.2015  Gmina Dukla dz. nr ewid. 1085, 1086, 1089, 1090, 1091, 1096, 1097, 1101, 1102, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1130, 1131, 1132, 1143/2, 1143/3, 1144, 1147, 1148, 1149, 1150, 1157/1, 1157/2, 1158, 1163  obręb Teodorówka Budowa sieci energetycznej o napięciu znamionowym poniżej 1 kV, stanowiącej odcinek oświetlenia chodnika wzdłuż pasa drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice-Nowy Żmigród-Dukla w km 39+830 do 40+584 w m. Teodorówka. W dniu 14.12.2015r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
 15.  10.11.2015 PGE Dystrybucja S.A dz. nr ewid. 2844/3, 3977, 4380/3  obręb 1 Miasto Łańcut Budowa linii elektroenergetycznej SN i nN oraz rozbiórka sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN i nN w pasie drogi krajowej w m. Łańcut w km 613+ 879. W dniu 04.01.2016r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
 14.  06.11.2015 PGE Dystrybucja S.A dz. nr ewid. 1/42,  obręb 0005 Jarosław Budowa kontenerowej stacji transformatorowej o powierzchni zabudowy do 35 m2 w ramach inwestycji „Zwiększenie mocy przyłączeniowej obiektu budynku dworca PKP w Jarosławiu przy ul. Śłowackiego 34”. W dniu 07.12.2015r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
 13.  02.11.2015 PGE Dystrybucja S.A  dz. nr ewid. 2113/6,  obręb 0001 Radymno Budowa kablowej sieci niskiego napięcia w pasie drogi krajowej nr 4 relacji Jędrzychowice-Korczowa na odcinku km 665+090 – 665+400 w m. Radymno. W dniu 29.12.2015r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
 12.  23.10.2015 PGE Dystrybucja S.A dz. nr ewid. 701/1,  obręb 0004 Jawornik Polski Budowa linii napowietrznej nN, przebudowa linii napowietrznej nN (od km 177,225 m do 177,276), demontaż odcinka linii napowietrznej nN (od km 177,190 do km 177, 195) w pasie drogi wojewódzkiej nr 835. W dniu 17.12.2015r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
 11.  19.10.2015 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej dz. nr ewid. 1077/3, 1077/11, 1077/2, 1077/5 obręb 210 Biała Budowa sieci cieplnej wysokich parametrów do osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego „Nasz Gaj”, przy ul. Tęczowej w Rzeszowie,                     al. Powstańców Warszawy  dz. nr ew. 1077/3, 1077/11, 1077/2, 1077/5 obręb 210 Biała. W dniu 11.12.2015r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
 10.  09.10.2015 Kamil Pańko „EURO-CAR” AUTO Komis

dz. nr ewid. 257/2,

258/2, 280/1,

260/1, 261/1,

262/18,  obręb Suchodół Miasto Krosno

 

 

Budowa odcinka sieci wodociągowej  dz. nr ew. 257/2, 258/2, 280/1, 260/1, 261/1, 262/18 obręb Suchodół, Misto Krosno.

 

 

 

W dniu 10.11.2015r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
 9.  24.09.2015  Gmina Sędziszów Małopolski dz. nr ewid. 1026 obręb  Sędziszów Małopolski Budowa ocinków kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Południe w Sędziszowie Młp. W dniu 16.11.2015r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
8. 23.09.2015  Gmina Stalowa Wola dz. nr ewid. 3255, jedn. ewid. Stalowa Wola, obręb 3 Centrum Budowa odc. sieci kolektora kanalizacji deszczowej w dr. wojewódzkiej Nr 871 w Stalowej Woli, ul. Komisji Edukacji Narodowej. W dniu 26.10.2015r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
 7.  21.09.2015  Gmina Besko dz. nr ewid. 1370, w m. Besko

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 1370 w m. Besko.

W dniu 09.11.2015r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
 6.  21.09.2015  Gmina Sanok dz. nr ewid. 189/1 i 190/1 w m. Jurowce Budowa sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz-Brzozów-Sanok w m. Jurowce. W dniu 22.10.2015r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
 5.  06.08.2015 Łańcucki   Zakład Komunalny dz. nr ewid. 2079/5
Miasto Łańcut
Włączenie odcinków sieci wodociągowej do istniejącego wodociągu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 881 relacji- Sokołów Małopolski-Łańcut-Kańczuga-Żurawica w m. Łańcut. W dniu 05.10.2015r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
 4.  24.07.2015 Gmina Stalowa Wola dz. nr ew. 3120/2 obręb 3 Centrum Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w pasie drogi krajowej nr 77 relacji Lipnik-Przemyśl – ul. Podskarpowa w Stalowej Woli. W dniu 25.08.2015r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
3. 22.07.2015 Gmina Przecław dz. nr ewid. 2983, 2984,
159/34, 2460,
2629, 2753
obręb 69 Tuszyma
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Mielec-Dębica i drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Wiśniowa.  W dniu 24.11.2015r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
 2.  15.07.2015 Gmina Przecław dz. nr ewid. 308/3 obręb 69 Tuszyma Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma -budowa sieci kanalizacji sanitarnej w granicach terenu zamkniętego – linii kolejowej PKP Łódź -Dębica, szlak Rzochów-Dąbie k. Dębicy – przekroczenia w km 305.052, 307.876. W dniu 15.09.2015r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu

 

1.

 

13.07.2015 PGE Dystrybucja S.A. O/Rzeszów RE Stalowa Wola

dz. nr ewid. 2423

Bojanów ul. Rzeszowska

Budowa linii kablowo-napowietrznej NN ze stacji trafo Bojanów 6 w pasie drogi Wojewódzkiej nr 861 Bojanów-Kopki km 1+384 wraz z demontażem ist. linii nap. NN.

W dniu 13.08.2015r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu

 

Historia zmian:

  • 27 listopada 2020, godz. 12:43, użytkownik: Katarzyna Nalepa
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×