Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 10.05.2019 r. znak I-III.7821.9.2017 uchylającej decyzję Starosty Łańcuckiego z dnia 15.11.2017 r. Nr 6/17 znak AB-II.6740.140.2016 zezwalającą Wójtowi Gminy Łańcut na realizację inwestycji drogowej pn. : „Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika i budową kanalizacji deszczowej” na działkach nr ewid. 1107/3 (1107/1), 1110/6 (1110/4), 1112/3 (1112/1), 1111, 1126/2, położonych w obrębie Głuchów, jednostka Gmina Łańcut (wytłuszczoną czcionką wskazano działki powstałe w wyniku podziału stanowiące projektowany pas drogowy, natomiast w nawiasie wskazano numer działki przed podziałem), w części dot. zapisu na stronie 4 decyzji i jednocześnie orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy oraz w pozostałej części utrzymującej zaskarżoną decyzję Starosty Łańcuckiego w mocy.

O b w i e s z c z e n i e

        z dnia 21.05.2019 r.  

 

 

Stosownie do art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474)

 

 

WOJEWODA PODKARPACKI

zawiadamia 

 

o wydaniu decyzji z dnia 10.05.2019 r. znak I-III.7821.9.2017 uchylającej decyzję Starosty Łańcuckiego z dnia 15.11.2017 r. Nr 6/17 znak AB-II.6740.140.2016 zezwalającą Wójtowi Gminy Łańcut na realizację inwestycji drogowej pn. : „Rozbudowa drogi gminnej wraz                      z budową chodnika i budową kanalizacji deszczowej” na działkach nr ewid. 1107/3 (1107/1), 1110/6 (1110/4), 1112/3 (1112/1), 1111, 1126/2, położonych w obrębie Głuchów, jednostka Gmina Łańcut (wytłuszczoną czcionką wskazano działki powstałe w wyniku podziału stanowiące projektowany pas drogowy, natomiast w nawiasie wskazano numer działki przed podziałem), w części dot. zapisu na stronie 4 decyzji i jednocześnie orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy oraz w pozostałej części utrzymującej zaskarżoną decyzję Starosty Łańcuckiego w mocy.

     Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 (V p. pokój nr 506) oraz w Urzędzie Gminy  Łańcut.

Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w decyzji.

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.  

 

 

 

 

 

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×