ZRID BRZOSTEK

O B W I E S Z C Z E N I E   

 

 

Stosownie do art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

 

 

WOJEWODA PODKARPACKI

zawiadamia 

 

o wydaniu decyzji z dnia 9 listopada 2018 r. znak I-III.7821.4.2017 utrzymującej w mocy decyzję Starosty Dębickiego z dnia 15.09.2017 r. Nr 3/2017 znak AB.6740.10.4.2017 zezwalającą Burmistrzowi Brzostku ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek na realizację inwestycji drogowej pn. : „Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 73 z ul. Mysłowskiego w miejscowości Brzostek k/gimnazjum-odcinek łączący drogę krajową nr 73 z ul. Królowej Jadwigi”, zlokalizowanej w miejscowości Brzostek, jedn. ewid. 180302_4 Brzostek, obręb 0001 Brzostek.

     Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 (V p. pokój nr 506) oraz w Urzędzie Miejskim w Brzostku, 39-230 Brzostek ul. Rynek 1.

Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w decyzji.

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.  

 

 

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×