Kontrola kompleksowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem